HGM1321/2005
ID intern unic:  298796
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1321
din  14.12.2005
cu privire la instituirea Comitetului organizatoric pentru pregătirea
şi participarea lotului naţional olimpic la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice
şi a lotului naţional paralimpic la ediţia a XIII-a a Jocurilor Paralimpice
din anul 2008, or. Beijing (China)
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 1427

    MODIFICAT
   
HG289 din 12.03.08, MO55-56/18.03.08 art.360
    HG1212 din 12.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1256

    În scopul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 935 din 2 septembrie 2005 "Cu privire la aprobarea Programului de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din 2008, or. Beijing (China)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 1008), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comitetul organizatoric pentru pregătirea şi participarea lotului naţional olimpic la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice şi a lotului naţional paralimpic la ediţia a XIII-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2008 şi se aprobă, conform anexei, componenţa lui nominală.
    1.1 Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului organizatoric din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comitetului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern
     [Pct.11 intodus prin HG1212 din 12.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1256]
2. Comitetul organizatoric:
va asigura crearea condiţiilor necesare şi coordonarea activităţii de pregătire a sportivilor de performanţă pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Beijing (China);
va informa Guvernul de două ori pe an (pînă la 1 iulie şi 15 decembrie) despre mersul pregătirii sportivilor de performanţă, membri ai lotului naţional olimpic şi paralimpic, pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice din anul 2008.

PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei,
tineretului şi sportului                                        Victor Ţvircun

Chişinău, 14 decembrie 2005.
Nr. 1321.
    
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1321
din 14 decembrie 2005

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului organizatoric pentru pregătirea şi participarea
lotului naţional olimpic la ediţia
a XXIX-a a Jocurilor Olimpice şi a
lotului naţional paralimpic la ediţia a XIII-a a Jocurilor Paralimpice

din anul 2008, or. Beijing (China)

    STEPANIUC Victor               - viceprim-ministru
    CIMILI Andrei                        – director general al Agenţiei Sportului, prim-vicepreşedinte
                                                   al Comitetului organizatoric
    JURAVSCHI Nicolae             – preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic,
                                                  
vicepreşedinte al Comitetului organizatoric
    BARCIUC Alexandru              – şef al Direcţiei sport de performanţă a Agenţiei Sportului,
                                                   secretar al Comitetului organizatoric
    HAHEU Valentina                   – consilier principal de stat în domeniul dezvoltării sociale
    GOLOVIN Boris                    – viceministru al sănătăţii
    KISTRUGA Eugenia               – viceministru al afacerilor externe şi integrării europene
    CRUDU Valentin                    – viceministru al educaţiei şi tineretului
    STOIANOV Nicolae              – vicebaşcan al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
                                                   (Gagauz-Yeri)
    CĂRUŢĂ Radu                      – şef de direcţie, Ministerul Administraţiei Publice Locale
    SEMENIUC Marina                – şef de direcţie, Ministerul Finanţelor
    MANOLACHI Veaceslav       – rector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
                                                    Sport, preşedinte al Federaţiei de judo
    AFANASENCO Serghei         – vicepreşedinte al Comitetului Naţional Paralimpic
    CHIRTOCA Vasile                  – agent economic, preşedinte al Federaţiei de box
   
[Anexa modificată prin HG289 din 12.03.08, MO55-56/18.03.08 art.360]
    [Anexa în redacţia HG1212 din 12.11.07, MO178-179/16.11.07 art.1256]