HGO1333/2001
ID intern unic:  298848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1333
din  03.12.2001
pentru aprobarea Acordului privind direcţiile de bază
de cooperare a statelor membre ale Comunităţii Statelor
Independente în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147     art Nr : 1376     Promulgat : 03.12.2001
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Acordul privind direcţiile de bază de cooperare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor, semnat la 25 ianuarie 2000, la Moscova, prezentîndu-l Parlamentului spre informare.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al C.S.I. aprobarea acordului menţionat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru, ministrul economiei             Andrei Cucu
Ministrul afacerilor externe             Nicolae Dudău
Ministrul justiţiei                 Ion Morei
Chişinău, 3 decembrie 2001.
Nr. 1333.