HGM1337/2005
ID intern unic:  298872
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1337
din  16.12.2005
cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare
 a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse
principale pentru perioada 2006-2010
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 1436
   MODIFICAT
    HG150 din 02.03.10, MO33/05.03.10 art.204

    NOTĂ:
   
În tot textul şi în anexa sintagmele „Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagmele „Agenţia „Moldsilva”, „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical respectiv prin HG150 din 02.03.10, MO33/05.03.10 art.204

     În conformitate cu prevederile art. 8 lit. h), art. 34 alin. (5) şi art. 72 lit. f) din Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996, pentru utilizarea raţională, oportună şi eficientă a masei lemnoase exploatabile, ameliorarea stării şi a funcţiilor ecoprotective ale pădurilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă posibilitatea de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2006-2010 în fondul forestier gestionat de Agenţia "Moldsilva", în mărime de 1359,3 mii m3, conform anexei.
    2. Agenţia "Moldsilva", prin intermediul organizaţiilor subordonate, va asigura respectarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale în volumele prevăzute de prezenta hotărîre, reieşind din amenajamentele silvice, studiile şi cercetările de domeniu.
    3. Ministerul Mediului:
    va supraveghea respectarea de către Agenţia "Moldsilva" a posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale, aprobate prin prezenta hotărîre;
    în comun cu Agenţia "Moldsilva" şi Acadenia de Ştiinţe a Moldovei, va concretiza anual volumul tăierilor de reconstrucţie ecologică în fondul forestier de stat, aprobat prin hotărîrea în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi
    resurselor naturale                                     Constantin Mihailescu
                                     
    Ministrul finanţelor                                    Mihail Pop

    Chişinău, 16 decembrie 2005.
    Nr. 1337.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1337
din 16 decembrie 2005
Posibilitatea
de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor
de produse principale pentru perioada 2006-2010 în fondul
forestier gestionat de Agenţia "Moldsilva"
Nr. d/o Denumirea unităţii silvice Posibilitatea pentru perioadl respectivă, mii m3 inclusiv pe ani:
2006 2007 2008 2009 2010
A. Tăieri de regenerare şi de conservare
1 Bălţi 30,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6.1
2 Călăraşi 72,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
3 Chişinău 98,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
4 Cimişlia 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
5 Comrat 56,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
6 Edineţ 90,5 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
7 Glodeni 94,5 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
8 Hînceşti-Silva 128,0 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
9 laloveni 28,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
10 largara 51,5 10,3 10,3 10,3 10.3 10,3
11 Manta-V 61,5 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
12 Nisporeni-Silva 65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
13 Orhei 63,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
14 Silva-Centru, Ungheni 57,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11.5
15 Silva-Sud, Cahul 86.8 17,6 17,5 17,4 17,3 17,0
16 Străşeni 26,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
17 Teleneşti 19,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
18 Tighina 105,0 21,0 21,0 21,0   21,0 21,0
  Total 1173,3 234,9 234,8 234,7 234,6 234,3
B.Tăieri de reconstrucţie ecologică
19 Codrii 23,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
20. Pădurea Domnească 26,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
21. Plaiul Fagului 26,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
22. Prutul de Jos 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
23. Soroca 59,5 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
24 Şolăneşti 50,5 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Total: 186,0 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2
  Total general: 1359,3 272,1 272,0 271,9 271,8 271,5