HGO1380/2004
ID intern unic:  299044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1380
din  13.12.2004
cu privire la organizarea asamblării rachetelor antigrindină în Moldova
Publicat : 24.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 237     art Nr : 1585     Data intrarii in vigoare : 13.12.2004
În scopul eficientizării lucrărilor de protecţie împotriva căderilor de grindină şi al asigurării ţării cu necesarul de rachete antigrindină la un preţ redus, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind fondarea Societăţii pe Acţiuni de tip închis "Întreprinderea mixtă moldo-rusă "Moldantigrad", cu capital social în valoare de 231,0 mii dolari SUA. Cota părţii moldave constituie 50 la sută, inclusiv a statului - 39 la sută.
2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura transmiterea în conformitate cu legislaţia în vigoare a mijloacelor fixe aflate la balanţa Întreprinderii de Stat "Serviciul Antigrindină" în fondul statutar al întreprinderii mixte nou-create.
3. Societatea pe Acţiuni de tip închis "Întreprinderea mixtă moldo-rusă "Moldantigrad", care se va ocupa cu asamblarea rachetelor antigrindină, va fi responsabilă de realizarea contractelor încheiate şi a programului de producţie a rachetelor antigrindină, aprobat de către fondatori.
4. Înregistrarea întreprinderii mixte nou-fondate se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Ministerul Finanţelor, pînă la finele anului 2004, va asigura finanţarea Întreprinderii de Stat "Serviciul Antigrindină" în volum de 1940 mii lei, dintre care:
637,0 mii lei pentru completarea fondului statutar al Societăţii pe Acţiuni de tip închis "Întreprinderea mixtă moldo-rusă "Moldantigrad";
1303,0 mii lei pentru a fi transferate Întreprinderii mixte moldo-ruse "Moldantigrad" în vederea procurării pieselor de schimb şi asamblării rachetelor ce urmează a fi predate Întreprinderii de Stat "Serviciul Antigrindină".
PRIM-MINISTRU         Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi
industriei alimentare         Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor           Zinaida Grecianîi
Ministrul industriei           Mihail Garştea
Ministrul afacerilor interne         Gheorghe Papuc
Chişinău, 13 decembrie 2004.
Nr. 1380.