HGO1382/2003
ID intern unic:  299051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1382
din  19.11.2003
cu privire la atribuirea numelor lui Serghei Lunchevici şi Emil Loteanu
unor instituţii din domeniul muzicii şi cinematografiei
Publicat : 28.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 235     art Nr : 1439
În vederea imortalizării numelor lui Serghei Lunchevici şi Emil Loteanu, personalităţi marcante din domeniul cultirii muzicale şi cinematografiei naţionale, care au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi promovarea culturii pe plan naţional şi internaţional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se atribuie Filarmonicii Naţionale din Moldova denumirea "Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici".
2. Se pune în sarcina Ministerului Culturii constituirea în cadrul Studioului "Moldova-Film" a Asociaţiei de Creaţie "Emil Loteanu" şi se obligă creatorii de filme de ficţiune să indice în titre titulatura Asociaţiei.
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul culturii          Veaceslav Madan
Ministrul finanţelor         Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei         Vasile Dolghieru
Chişinău, 19 noiembrie 2003.
Nr. 1382.