HGO1600/2003
ID intern unic:  299668
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1600
din  30.12.2003
cu privire la instituirea titlului de Medic şef de onoare al Spitalului Clinic Republican
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 72
Performanţele profesionale, cunoştinţele acumulate, creativitatea, spiritul de iniţiativă şi de decizie i-au permis domnului Timofei Moşneaga, în cele patru decenii de activitate în funcţie de medic şef al Spitalului Clinic Republican, să acorde asistenţă medicală spitalicească şi consultativă de înaltă calitate întregii populaţii a republicii.
A fost iniţiatorul şi organizatorul proiectării, construcţiei şi dotării Spitalului Clinic Republican, consolidării întregului colectiv al spitalului, ceea ce l-a plasat printre cele mai valoroase personalităţi din cadrul managementului sanitar.
În scopul valorificării experienţei de muncă a domnului Timofei Moşneaga în funcţia de medic şef, care va servi drept exemplu pentru generaţiile viitoare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie şi se conferă titlul de Medic şef de onoare al Spitalului Clinic Republican domnului Timofei Moşneaga.
2. Ministerul Sănătăţii, în termen de o lună, va opera modificările respective în actele interne ale instituţiei sus-numite, în conformitate cu prezenta hotărîre.
PRIM-MINISTRU         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru                   Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii                   Andrei Gherman
Chişinău, 30 decembrie 2003.
Nr. 1600.