HGO1601/2003
ID intern unic:  299670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1601
din  30.12.2003
cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave în legătură
cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii Moldova,
în Bosnia şi Herţegovina (8-9 decembrie 2003)
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 85
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a delegaţiei moldave în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii Moldova, în Bosnia şi Herţegovina (8-9 decembrie 2003).
2. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, conform  devizului de cheltuieli:
Aparatului Preşedintelui:
255735 lei pentru deservirea avionului special pe ruta Chişinău-Sarajevo-Chişinău;
8212 lei pentru acţiuni protocolare.
3. Cheltuielile de deplasare suportate de membrii delegaţiei (diurnă, cazare) vor fi acoperite din contul instituţiilor care îi deleagă.

PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe                          Nicolae Dudău
Ministrul finanţelor                                        Zinaida Grecianîi

Chişinău, 30 decembrie 2003.
Nr. 1601.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1601
din 30 decembrie 2003
COMPONENŢA
 nominală
a delegaţiei moldave în legătură cu vizita oficială
 a dlui Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii Moldova,
 în Bosnia şi Herţegovina
(8-9 decembrie 2003).
Delegaţia oficială:
VORONIN Vladimir       - Preşedintele Republicii Moldova
DUDĂU Nicolae             - ministrul afacerilor externe
GRECIANÎI Zinaida        - ministrul finanţelor
LAUR Mihail                   - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
                                                al Republicii Moldova în Bosnia
                                                şi Herţegovina, cu sediul la Budapesta
VÎLCU Nicolae               - directorul general al Departamentului Vamal
TKACIUK Marc            - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                               în probleme de politică internă
REIDMAN Oleg            - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                               în probleme economice
CUCU Gheorghe            - preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
TALMACI Leonid         - Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
Grupul de experţi:
BARBULAT Mihail       - şeful serviciului protocol şi secretariat
                                              al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
PALII Victor                  - referent superior în probleme de politică externă,
                                        Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
                                              (traducător)
CEBUC Anatol              - consilier în direcţia generală drept internaţional
                                              şi tratate, Ministerul Afacerilor Externe
PEREBINOS Carolina   - secretar II al Ambasadei Republicii Moldova
                                               în Republica Ungară
CORCIMARI Valeriu    - fotograf în centrul de presă al Aparatului
                                              Preşedintelui Republicii Moldova
PASECINÎI Vladimir      - cameraman în centrul de presă al Aparatului
                                              Preşedintelui Republicii Moldova
Presa:
MIHALACHE Corneliu   - ziarul "Moldova Suverană"
STEFOGLU Cornelia       - Compania "Teleradio-Moldova"
SEMENIUC Victoria       - Compania "Teleradio-Moldova"
CURMEI Svetlana           - Telecompania "NIT"
ANISIMOV Natalia         - Telecompania "Mir-Moldova"
NESTEROV Oxana         - ORT-Moldova
Paza:
PLECAN Eugen               - ofiţer pază