HGM1616/2003
ID intern unic:  299696
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1616
din  31.12.2003
despre aprobarea structurii Centrului Serviciului Civil
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 13-15     art Nr : 93

   
MODIFICAT
   
HG841 din 09.11.128, MO237-241/16.11.12 art.907
    HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875

     NOTĂ:
     În titlu, în tot textul hotărîrii şi în anexa sintagma “Direcţia Serviciului de Alternativă”se substituie prin sintagma „Centrul Serviciului Civil”, la cazul respectiv prin HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875

      Întru executarea prevederilor alineatului doi al art. 9 al Legii nr. 633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Structura Centrului Serviciului Civil (se anexează).
2. Se stabileşte efectivul Centrului Serviciului Civil în număr de 9 unităţi.
   
[Pct.1 modificat prin HG841 din 09.11.128, MO237-241/16.11.12 art.907]

PRIM-MINISTRU                                    Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru                              Vasile Iovv
Ministrul finanţelor                                    Zinaida Grecianîi
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                     Valerian Revenco

Chişinău, 31 decembrie 2003.
Nr. 1616.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1616
din 31 decembrie 2003
STRUCTURA
Centrului Serviciului Civil
    Conducerea
    Direcţia organizare şi monitorizare a serviciului civil
    Serviciul contabil

    [Anexa în redacţia HG841 din 09.11.128, MO237-241/16.11.12 art.907]