HGO1620/2003
ID intern unic:  299707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1620
din  31.12.2003
despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 97
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare.

PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                               Gheorghe Duca
Ministrul afacerilor externe                         Nicolae Dudău
Ministrul justiţiei                                          Vasile Dolghieru

Chişinău, 31 decembrie 2003.
Nr. 1620.