HGM234/2005
ID intern unic:  300366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 234
din  25.02.2005
cu privire la alimentarea elevilor
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 279

   
MODIFICAT
    HG1360 din 19.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1461
    HG849 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.913
    HG806 din 08.09.10, MO166-168/14.09.10 art.895
    HG1423 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1473
    HG150 din 13.02.06, MO28-30/17.02.06 art.187; în vigoare 01.01.06

    NOTĂ:
   
în textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie  cu sintagma „Ministerul Educaţiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG806 din 08.09.10, MO166-168/14.09.10 art.895
    în tot textul hotărîrii, sintagma “Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie cu sintagma “Ministerul Educaţiei şi Tineretului” prin HG1423 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1473
    în textul hotărîrii sintagma "Ministerul Educaţiei" se substituie cu sintagma "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului" prin HG150 din 13.02.06, MO28-30/17.02.06 art.187; în vigoare 01.01.06
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Educaţiei şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituţiile de învăţămînt publice şi private, precum şi a elevilor claselor V-XII din instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova subordonate Ministerului Educaţiei şi din instituţiile de învăţămînt din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi Anenii Noi amplasate în zona de securitate, conform anexei.
    [Pct.1 în redacția HG849 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.913]
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 08.09.10, MO166-168/14.09.10 art.895]
    [Pct.1 modificat prin HG1423 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1473]
    [Pct.2 exclus prin HG849 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.913]
    [Pct.2 modificat prin HG150 din 13.02.06, MO28/17.02.06 art.187; în vigoare 01.01.06]

    3. Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor vor stabili în fiecare an costul alimentării gratuite a elevilor în funcţie de fluctuaţia preţurilor.
    4.Se recomandă autorităţilor publice locale să extindă practica asigurării financiare a alimentării gratuite asupra elevilor claselor V-XII care provin din familii socialmente vulnerabile, elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi elevilor transportaţi la/de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, pe distanţe ce depăşesc 2 km.
    [Pct.4 în redacţia HG1360 din 19.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1461
    [Pct.5 exclus prin HG849 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.913]
    [Pct.5 introdus prin HG1423 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1473]


    PRIM-MINISTRU                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                  Valentin Beniuc
    Ministrul finanţelor                                 Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 25 februarie 2005.
    Nr. 234.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 234 din 25 februarie 2005
LISTA
instituţiior de invăţămînt în care se va asigura
alimentarea gratuită a elevilor claselor V-XII
    I. Instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova subordonate Ministerului Educaţiei
    1. Gimnaziul Corjova, r-nul Dubăsari
    2. Gimnaziul Roghi, r-nul Dubăsari
    3. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, mun. Bender
    4. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari
    5. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, or. Grigoriopol
    6. Liceul Teoretic „Evrica”, or. Rîbniţa
    7. Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Tiraspol
    II. Instituţiile de învăţămînt din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi Anenii Noi amplasate în zona de securitate
    1. Gimnaziul „Prometeu”, s. Copanca r-nul Căuşeni
    2. Gimnaziul „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r-nul Căuşeni
    3. Gimnaziul Molovata Nouă , r-nul Dubăsari
    4. Gimnaziul Pîrîta, r-nul Dubăsari
    5. Gimnaziul Pohrebea, r-nul Dubăsari
    6. Liceul Teoretic Varniţa, r-nul Anenii Noi
    7. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, s. Copanca, r-nul Căuşeni
    8. Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă”, s. Cocieri, r-nul Dubăsari
    9. Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Coşniţa, r-nul Dubăsari
    10. Liceul Teoretic Doroţcaia, r-nul Dubăsari.
    [Anexa introdusă prin HG849 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.913]