HGO24/2002
ID intern unic:  300405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 24
din  11.01.2002
cu privire la numirea în funcţie a dlui STĂVILĂ Dumitru
Publicat : 17.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 90
În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea privind Inspecţia Muncii nr. 140-XV din 10 mai 2001 (Monitorul Oficial, 2001, nr. 68-71, art. 505), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se numeşte (de la 10 ianuarie 2002) dl STĂVILĂ Dumitru în funcţia de inspector general de stat al muncii.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV

    Chişinău, 11 ianuarie 2002.
    Nr. 24.