HGO25/2004
ID intern unic:  300483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 25
din  19.01.2004
privind aprobarea Acordului între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului
al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului
şi folosirii resurselor naturale
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 016     art Nr : 148
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale, semnat la Chişinău la 22 octombrie 2003, prezentîndu-l Parlamentului spre informare.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica autorităţilor respective ale Republicii Polone despre aprobarea Acordului nominalizat.
3. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea acordului menţionat.
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                   Gheorghe Duca
Ministrul afacerilor externe                     Nicolae Dudău
Chişinău, 19 ianuarie 2004.
Nr. 25.