HGO275/1997
ID intern unic:  300683
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 275
din  21.03.1997
privind modul de emitere a obligaţiilor împrumutului extern
de stat în scopul restructurării parţiale a datoriei Societăţii pe
acţiuni concernul "Moldova-gaz" faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom"
din Rusia
Publicat : 10.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 000     Promulgat : 21.03.1997
    În conformitate   cu  hotărîrea  Parlamentului  Republicii   Moldova nr.1062-XIII  din 24 decembrie 1996 "Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Rusia privind  principiile  de  reglementare a datoriilor  Republicii  Moldova pentru  gazele  naturale livrate de Rusia în anii  1994-1996",  Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se autorizează   Ministerul  Finanţelor  să  încheie  în   numele Guvernului  Republicii  Moldova Suplimentul la Acordul  dintre  Guvernul Republicii  Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Rusia privind principiile  de  reglementare  a datoriilor  Republicii  Moldova  pentru gazele  naturale  livrate  de Rusia în anii  1994-1996  şi  Memorandumul dintre  Guvernul  Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni  "Gazprom" din  Rusia  privind  reglementarea datoriilor pentru  livrările  gazelor naturale ruse în anii 1994-1996.
    2. Ministerul  Finanţelor va efectua în numele Guvernului Republicii Moldova   emisia  şi  transmiterea  în  posesia  Societăţii  pe  Acţiuni "Gazprom"  din Rusia a obligaţiilor împrumutului extern de stat în  sumă de  140  mil.dolari  S.U.A.,în condiţiile menţionate în  Acordul  dintre Guvernul Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Rusia şi Suplimentul la el, menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri.
    3. Ministerul  Finanţelor  este împuternicit în comun cu  Ministerul Privatizării  şi  Administrării Proprietăţii de Stat, în termene  de  15 zile,   în   coordonare  cu  Banca  Naţională  a  Moldovei,  să   aprobe Instrucţiunea  privind  transmiterea  în posesia Societăţii  pe  Acţiuni "Gazprom"  din  Rusia,  a  circulaţiei, plăţii  venitului  de  cupon  şi stingerii   obligaţiilor  împrumutului  extern  de  stat,  emise  pentru restructurarea  datoriilor  faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom"  din Rusia.
    4. Se autorizează   Ministerul  Finanţelor  să  încheie  în   numele Guvernului  Republicii Moldova Acordul privind executarea de către Banca comercială  din Rusia "Banca Naţională de Rezervă" a funcţiilor de agent de  plată adiţional pentru încasarea şi stingerea plăţilor venitului  de cupon   şi  obligaţiilor  împrumutului  extern  de  stat,  emise  pentru restructurarea  datoriilor  faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom"  din Rusia.
    5. În scopul  asigurării  îndeplinirii  prevederilor  Memorandumului dintre  Guvernul  Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni  "Gazprom" din  Rusia  privind  reglementarea datoriilor pentru  livrările  gazelor naturale ruse în anii 1994-1996, Ministerul Finanţelor se autorizează să negocieze atragerea împrumuturilor de pe piaţa financiară internaţională pentru  emisia, parţială sau integrală, înainte de termen a obligaţiilor împrumutului  extern de stat, în conformitate cu punctul 2 al  prezentei hotărîri.
    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                           Ion CIUBUC