HGO302/1995
ID intern unic:  300900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 302
din  12.05.1995
Cu privire la societatea pe acţiuni mixtă moldo-rusă de tip  închis "Gazsnabtranzit"
Publicat : 15.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 033     Promulgat : 12.05.1995
În urma înţelegerii, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.749  din  7  octombrie 1994, cu societatea pe acţiuni  "Gazprom"  din Rusia  privind  condiţiile  de  creare şi funcţionare  a  societăţii  pe acţiuni  mixte moldo-ruse "Gazsnabtranzit",
Guvernul Republicii  Moldova hotărăşte:
1. Se aprobă  proiectele Contractului de constituire şi a Statutului societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse de tip închis "Gazsnabtranzit".
Se obligă directorul  general al Concernului de Stat  "Moldova-gaz", M.Lesnic,   directorul   Întreprinderii   republicane   a   gazoductelor magistrale   "Moldovatransgaz",  G.Beliciuc  şi  directorul  general  al Direcţiei   raionale   a  gazoductelor  magistrale   "Tiraspoltransgaz", V.Piancov  să semneze în numele Părţii moldave documentele  nominalizate şi să le prezinte, în modul stabilit, pentru înregistrarea de stat.
2. Se stabileşte că:
    a) capitalul  statutar  al  societăţii pe acţiuni  mixte  moldo-ruse "Gazsnabtranzit"  se  formează  din  contul  patrimoniului  de  stat  al complexului   Întreprinderii   republicane  a  gazoductelor   magistrale "Moldovatransgaz"  şi  Direcţiei  regionale  a  gazoductelor  magistrale "Tiraspoltransgaz", ce i-a fost transmise în proprietate, de comun acord cu societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia, în volum de 439920 mii lei (echivalent cu 104000 mii dolari S.U.A.).
    b) capitalul  statutar al societăţii pe acţiuni "Gazsnabtranzit"  se distribuie între fondatori astfel:
    societatea pe  acţiuni Gazprom" din Rusia-219960 mii lei (52000  mii dolari S.U.A.);
    Concernul de Stat "Moldova-gaz" - 118778,4 mii lei (28080 mii dolari S.U.A.);
    Întreprinderea     republicană     a     gazoductelor     magistrale "Moldovatransgaz" - 52790,4 mii lei (12480 mii dolari S.U.A.);
    Direcţia regională  a  gazoductelor magistrale "Tiraspoltransgaz"  - 48391,2 mii lei (11440 mii dolari S.U.A.);
    c) cota societăţii  pe  acţiuni  "Gazprom" din  Rusia  în  capitalul statutar  al  societăţii  pe acţiuni "Gazsnabtranzit"  se  formează  din contul  transmiterii în proprietatea acestora a patrimoniului de stat  - sistemului  de  transportare  a gazelor, actualmente  aflat  la  balanţa întreprinderii  republicane a gazoductelor magistrale  "Moldovatransgaz" şi  Direcţiei regionale a gazoductelor magistrale "Tiraspoltransgaz", în contul acoperirii unei părţi a datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în 1994, calculate în dolari S.U.A.;
  d) cota Concernului  de Stat "Moldova-gaz" în capitalul statutar  al Societăţii  pe  acţiuni "Gazsnabtranzit" se constituie din  contul  unei părţi  a patrimoniului de stat al complexului Întreprinderii republicane a  gazoductelor  magistrale "Moldovatransgaz" transmisă în  proprietatea societăţii pe acţiuni nominalizate;
    e) date fiind  condiţiile  deosăbite de activitate a  sistemului  de transportare  a  gazelor  în teritoriul Republ;icii Moldova,  în  cadrul societăţii   pe   acţiuni   moldo-ruse   "Gazsnabtranzit"   funcţionează Întreprinderea  republicană a gazoductelor magistrale  "Moldovatransgaz" şi  Direcţia  regională  a  gazoductelor  magistrale  "Tiraspoltrangaz".
Întreprinderile  nominalizate  acţionează în baza patrimoniului ce  l-au avut   în   posesie   pînă  la  intrarea  în   societatea   pe   acţiuni "Gazsnabtranzit" în conformitate cu regulamentele aprobate de societatea menţionată.  Societatea  exercită faţă de ele drepturile  de  proprietar prevăzute  de legislaţie. Statutul, condiţiile şi modul de funcţionare a întreprinderilor  indicate  sînt  stabilite de  Statutul  societăţii  pe acţiuni "Gazsnabtranzit".
3. Se obligă   Departamentul   Energetică,  Resurse  Energetice   şi Combustibil  (dl  M.Cebotari)  şi Concernul de  Stat  "Moldova-gaz"  (dl M.Lesnic)  să  acorde  ajutor  societăţii pe  acţiuni  mixte  moldo-ruse "Gazsnabtranzit"   în   vederea  amplasării  acesteia  în   or.Chişinău, completări  cu cadre de înaltă calificare şi organizării unei activităţi eficiente.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHEL