HGA303/2005
ID intern unic:  300914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 303
din  21.03.2005
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în vederea
conservării şi utilizării eficiente a rezervaţiilor
peisagistice Saharna şi Ţipova
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 359

   
Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    În scopul conservării şi utilizării eficiente a rezervaţiilor peisagistice Saharna şi Ţipova, precum şi a întregului Complex muzeal  istorico-arheologic din acest teritoriu, realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 912 din 11 august 2004 "Cu privire la situaţia social-economică în raionul Rezina şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146. art. 1078) şi Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 5 octombrie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129, art. 1114), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Planul de acţiuni în vederea conservării şi utilizării eficiente a rezervaţiilor peisagistice Saharna şi ţipova.
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru                                    Vasile Iovv
Ministrul culturii                                               Veaceslav Madan
Ministrul ecologiei şi
resurselor naturale                                           Constantin Mihailescu

Chişinău, 21 martie 2005.
Nr. 303.