HGO341/2003
ID intern unic:  301214
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 341
din  21.03.2003
despre aprobarea Regulamentului privind demarcarea frontierei de stat
între Republica Moldova şi Ucraina
Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 358
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina, semnat la Criva la 29 ianuarie 2003 şi se prezintă Parlamentului Republicii Moldova spre informare.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Cabinetului de Miniştri al Ucrainei despre aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a regulamentului menţionat.  
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe     Nicolae Dudău
Ministrul justiţiei       Vasile Dolghieru  
Chişinău, 21 martie 2003.
Nr. 341.