HGO377/1999
ID intern unic:  301489
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 377
din  04.05.1999
cu privire la retragerea Republicii Moldova din Acordul
privind aviaţia civilă şi utilizarea spaţiului aerian
Publicat : 13.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 048     Promulgat : 04.05.1999     Data intrarii in vigoare : 13.05.1999
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Republica  Moldova  se retrage din Acordul cu privire la  aviaţia civilă  şi utilizarea spaţiului aerian, semnat la Minsk, la 25 decembrie 1991.
    2. Ministerul  Afacerilor  Externe  va notifica  Consiliului  pentru aviaţie  şi  utilizare a spaţiului aerian retragerea Republicii  Moldova din  acordul  nominalizat  şi participarea în continuare  cu  statut  de observator.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion STURZA
    Chişinău, 4 mai 1999.
    Nr. 377.