HGO389/1994
ID intern unic:  301587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 389
din  06.06.1994
Cu privire la reglementarea lucrărilor de prospecţiuni
şi exploatare a zăcămintelor gazo-petroliere
Publicat : 02.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 002     Promulgat : 06.06.1994
În scopul reglementării  lucrărilor de prospecţiuni şi exploatare a zăcămintelor gazo-petroliere, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se autoriză  Asociaţia de Stat de Producţie pentru Combustibil a Departamentului pentru Energetică, Resursele Energetice şi  Combustibil cu  dreptul de beneficiar general al lucrărilor de prospecţiuni şi exploatare a zăcămintelor gazo-petroliere în Republica Moldova.
2. Ministerul  Economiei şi  Departamentului pentru Energetică, Resursele  Energetice şi Combustibil, în termen de două luni vor realiza elaborarea Regulamentului provizoriu cu privire la organizarea licitaţiilor  pentru efectuarea lucrărilor de prospecţiuni şi exploatare a zăcămintelor gazo-petroliere şi vor prezenta spre aprobare Guvernului Republicii Moldova în modul stabilit.
Prim-ministru-interimar
al Republicii Moldova                    ION GUŢU