HGO502/1994
ID intern unic:  302580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 502
din  15.07.1994
Cu privire la perfecţionarea şi restructurarea
învăţămîntului postuniversitar medical
Publicat : 30.07.1994 în Monitorul Oficial Nr. 007     Promulgat : 15.07.1994
    În scopul reorganizării  sistemului de instruire postuniversitară şi creşterii  gradului  de  calificare  a  medicilor  şi  întru  realizarea concep;iei  de pregătire a cadrelor medicale în cadrul Universităţii  de Stat de Medicină "N.Testemiţanu", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă   formele  de  pregătire  postuniversitaă  a   cadrelor medicale  prin  rezidentură  - cu durata de 3 ani  şi  prin  secundariat clinic - cu durata de 2 ani.
    2. Ministerul  Sănătăţii  va elabota în termen de 2 săptămîni şi  va aproba   în  modul  stabilit  Regulamentul  cu  privire  la   pregătirea postuniversitară   a   medicilor   specialişti   prin   rezidentură   şi Regulamentul privind secundariatul clinic.
    3. Ministertul  Finanţelor, de comun acord cu ministerul  Sănătăţii, va  prevedea  din  contul surselor generale  bugetare  stabilite  pentru învăţămînt, mijloacele financiare respective.
       PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI