HGA562/1993
ID intern unic:  303029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 562
din  07.09.1993
privind aprobarea Nomenclatorului de industrii,
profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise
persoanelor mai tinere de optsprezece ani
Publicat : 30.09.1993 în Monitorul Oficial Nr. 9     Data intrarii in vigoare : 30.09.1993
    Abrogată prin HG541 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.590

    În scopul realizării hotărîrii Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 5 decembrie 1990 nr.392 "Cu privire la măsurile de neamînat pentru îmbunătăţirea femeilor, ocrotirea mamei şi copilului, întărirea familiei" Guvernul Republicii Moldova hotătăşte:
    1. Se aprobă Nomenclatorul de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, prescrise persoanelor mai tinere de optspezece ani, conform anexei.
    2. Se stabileşte că angajarea persoanelor mai tinere de optsprezece ani la sectoare de producere, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, incluse în Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre, este interzisă, indiferent de faptul, care întreprinderi din ramurile economiei naţionale cuprind astfel de sectoare de producere, profesii şi lucrări.
    3. Se stabileşte că la practica de producţie (instruirea de producţie) persoanele, care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani, care îşi fac studiile în şcoli profesionale tehnice, colegii, şcoli de meserii, precum şi elevii din clasele superioare ale şcolilor de cultură generală pot presta munci la sectoare de producţie, în profesii şi lucrări incluse în Nomen clatorul aprobat prin prezenta hotărîre pe un interval de cel mult 4 ore pe zi, numai în cazul cînd la locurile respective de muncă sînt respectate cu stricteţe normele sanitare şi igienice în vigoare.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             ANDREI SANGHELI

Anexă
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 7 septembrie 1993 nr.562
NOMENCLATORUL
de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii
grele şi nocive, proscrise persoanelor mai
tinere de optsprezece ani
I. CONSTRUCŢII SUBTERANE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
    Lucrări subterane
    Muncitori cu diverse profesii, angajaţi la lucrări subterane
    Extracţia materialelor de construcţi
    Alegător-stivuitor
    Cernător
    Miner încărcător în ambalaj
    Miner tăietor
    Maşinist la maşină de tăiat argilă
    Maşinist la maşina de tăiat piatră
    Sortator
    Sfărîmător plăci şi blocuri
    Tăietor piatră
    Tăietor tranşee
II. LUCRĂRI DE PROSPECŢIUNI GEOLOGICE ŞI
TOPOGRAFO-GEOLOGICE
    Ajutor de maşinist la instalaţia de foraj
    Artificier la lucrări geofizice
    Carotajist
    Maşinist la elevatorul staţiei de cartonaj
    Maşinist la instalaţia de foraj
    Motorist la staţia de cartonaj autopropulsată
    Muncitori la lucrări de ridicare geologică, explorare geologice şi lucrări geografice
    Spălător probe geologice
III. INDUSTRIA METALURGICĂ
    Metalurgia fieroasă
    Profesii generale în metalurgia feroasă
    Arămar, lucrări directe în secţii metalurgice
    Călitor laminate
    Controlor în producţie de metale fieroase, angajat nemijlocit la sectoarele fierbinţi
    Descărcător la halde
    Încălzitor metale
    Încărcător cuptoare termice, încărcarea şi descărcarea manuală
    Îndreptător laminate, îndreptarea metalului fierbinte
    Înlăturător metale fierbinţi
    Înlăturător zgură şi metale recirculante
    Lăcătuş la reparaţia utilajului metalurgiei şi de ciment, lucrări la sectoare fierbinţi
    Marcator, lucrări la sectoare fierbinţi
    Marcator metale fierbinţi, marcarea bandajelor fierbinţi
    Maşinist, diverse maşini şi mecanisme, la deschideri fierbinţi la secţii fierbinţi la transportarea metalului fierbinte
    Operator la maşini de degroşat
    Operator la panoul de comandă al cuptorului electric de topit
    Operator la postul de comandă
    Operator la postul de comandă al agregatelor de călire volumică a şinelor
    Pregătitor materiale refractate de alimentare şi de amestecuri termice
    Pregătitor oale de turnare
    Pregătitor şarjă, lucrări manuale
    Răsturnător-stivuitor, lucrări cu metale fierbinţi
    Puitor metale
    Recocerist oţel şi aliaje de precizie
    Şlefuitor cu şmirghel la înlăturarea defectelor la metale
    Tăietor metale fierbinţi, fără telecomanda de la pupitru
    Termist laminate
    Ungător foi
    Zgurier
    Industria de topire a oţelului
    Maşinist la maşina de reparare a cuptoarelor
    Maşinist la maşină de încărcat
    Maşinist la hidrocurăţirea şi ungerea lingotierilor
    Maşinist la distribuitor
    Operator la instalaţii cu ejector cu abur de vacumare a metalului
    Operator la încărcarea convertizoarelor
    Operator la logoscop
    Operator la maşini de turnare continuă a semifabricatelor
    Operator la panoul de comandă
    Operator la sisteme hidraulice şi de răcire a maşinii de turnare continuă a semifabricatelor
    Operator la sisteme de răcire a instalaţiilor de turnare continuă a oţelului
    Oţelar (la toate activităţile)
    Pregătitor canale turnarea oţelului
    Pregătitor garnituri de teren pentru turnarea metalului
    Pregătitor dopuri (pentru oalele de turnare)
    Topitor sgură sintetică
    Turnător oţel
    Umplător-tasator blocuri
    Producţia de laminate
    Calindrar la agregatul de îndoit profile
    Calindrar la demontarea şi asamblarea cajelor
    Calindrar la laminorul de laminat la cald
    Calindrar la laminorul de laminat la rece
    Despachetator
    Topitor gudron
    Lăcătuş-ghidor
    Lustruitor foi şi benzi
    Maşinist la maşina cu abur reversibilă a laminoului
    Maşinist la maşina de crestat cu alice
    Maşinist la maşina de curăţit cu flacără
    Maşinist la maşina de frezat şi curăţit
    Maşinist la maşina de tăiat lingouri
    Maşinist la motorul de antrenare a laminorului
    Maşinist la prese
    Opreator la agregatul de găurit şi presă
    Operator la agregatul de îndoit profile
    Oprator la liniile de finisat şine
    Operator la postul de comandă a laminorului de laminat la cald
    Operator la postul de comandă a laminorului de laminat la rece
    Perforator tablă
    Placator materiale polimere pe metal
    Pregătitor pastă de separare
    Presator-perforator de piese pentru fixarea şinelor
    Presator roţi şi bandaje
    Presurător talc de foi şi benzi
    Probator metal
    Stivuitor laminate, lucrări la sectoare fierbinţi
    Tăietor metal rece
IV. PRODUCEREA ŞI TRANSMISIUNEA ENERGIEI ELECTRICE
ŞI TERMICE (GOSPODĂRIA ENERGETICĂ)
    Reparaţia utilajului
    Curăţitor cazane
    Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene, lucrări fără scoaterea tensiunii sau la înălţimi
    Lăcătuş la reparaţia utilajului în secţiile de cazane şi de pregătire a pulberilor
    Lăcătuş la reparaţia utilajului de alimentare cu combustibil
    Lăcătuş la reparaţia utilajului în secţiile de maşini a centralelor termice şi hidroelectrice
    Staţii termoelectrice
    Electromontor (de serviciu)
    Electromontor la panoul central de comandă a centralei electrice
    Lăcătuş automatică şi aparate de măsură şi control în secţiile staţiilor termice, electrice şi substaţiilor
    Lăcătuş de serviciu
    Maşinist la alimentare cu combustibil
    Maşinist la bloc energetic
    Maşinist la cazane
    Maşinist la mori de mărunţire a combustibilului
    Maşinist la panoul termic central de comandă a turbinelor cu abur
    Maşinist la instalaţii de uscare în secţiile de pregătire a pulberilor (secţiile de mărunţire a combustibilului)
    Maşinist la pompe de pulberi în secţiile de pregătire a pulberilor (în secţiile de mărunţire a combustibilului)
    Maşinist la turbinele cu abur
    Maşinist la sistemul-bloc de comandă a agregatelor (cazan-turbină
    Maşinist la instalaţiile de turbuine cu gaz
    Maşinist la evacuarea cenuşii
    Maşinist-revizor la utilajul cu turbine
    Maşinist revizor la utilajul cu cazane
    Motorist la staţia de pompare a şlamului
    Reţele termice
    Lăcătuşi la deservire conductelor termice subterane şi a utilajului reţelelor termice
    Lăcătuş record de termoficare
V. LUCRĂRI DE FORAJ
    Dieselist (motorist) la instalaţia de foraj
    Maşinist la cimentarea sondelor
    Maşinist elavatoare la încercarea sondelor
    Montator-electrician turle
    Montator-sudor turle
    Montator turle
    Motorist la agregatul de cimentare
    Motorist la agregatul de amestecat ciment sau nisip
    Operator la cimentarea sondelor
    Operator la încercarea sondelor
    Presurizător ţevi
    Sondor la forajul mecanic percutant
    Sondor la forajul mecanic rotativ
VI. INDUSTRIA PETROCHIMICĂ
    Recondiţionarea şi repararea pneurilor
    Aparatist la panoul de comandă
    Asamblor anvelope
    Asamblor anvelope recondiţionate
    Asamblor brăţare şi perne protectoare
    Asamblor cuplaje pentru pneuri
    Asamblor pneuri fără bandaj
    Calandror la cauciucarea cordului metalic
    Confecţioner materiale pentru reparaţia pneurilor
    Echilibrator pneuri
    Granulator
    Încleietor articole şi piese din cauciuc şi polimeri
    Maşinist la agregatul de împregnare
    Maşinist la agregatul de producere a camerelor pentru autopneuri
    Montator camere
    Probator articole din cauciuc
    Reparator articole din cauciuc
VII. PRODUCŢIA MICROBIOLOGICĂ
    Fabricarea zahărului prin metoda hisrolizei din meterie brută vegetală nealimentară
    Acidist
    Fierbător
    Muncitor la întreţinerea decontoarelor şi termoschimbătoarelor
    Neutralizator
    Fabricarea proteinei furajere (drojdie furajeră, concentrate vitamino-proteice, bacterii furajere, concentrat proteic al fermentaţiei de metan)
    Muncitori în diverse profesii, la toate etapele tehnolojice de producţie, inclusiv muncitorii din laboratoarele
    Operator la instalaţia de vitaminizare a drojdiilor
    Operator la prepararea soluţiilor de medii de cultură şi săruri
    Separator biomasă la fabricarea proteinei furajere
    Uscător la fabricarea proteinei furajere
    Producerea alcoolului eteric
    Aparatist la distilarea şi rectificarea alcoolului
    Aparatişt la prepararea mediilor de cultură
    Fabricarea antibioticilor furajeri, vitaminelor şi aminoacizilor
    Muncitori diverse profesii, cu atribuţii la toate etapele tehnologice de fabricare a antibioticilor, vitaminelor şi aminoacizilor, obţinuţi prin sinteză microbiologică
    Fabricarea preparatelor cu fermenţi
    Muncitori diverse profesii, care îşi desfăşoară activitatea cu microorganisme vii şi produse finite în producţia de diverse preparate cu fermenţi prin metoda profundă şi superficială
    Producţia mijloacelor biologice de protecţie a plantelor, îngrăşămintelor, insecticidelor şi altor preparate bacteriene
    Mincitori diverse profesii, care îşi desfăşoară activitatea la etapele tehnologice principale de producţie: preparate virotice, dendrobacilină, nitragin, polimicină, tilazină, fitobacteriomicină, fosforobacterină, entobacterină
    Producţia ligninei carbonizate, cărbunelui activ, nitroligninei şi derivaţiilor ei
    Muncitori diverse profesii, care îşi desfăşoară activitatea la operaţii tehnologice în producţia de prelucrare a ligninei
VII. PRODUCŢIA DE MEDICAMENTE, PREPARATE ŞI
MATERIALE MEDICAMENTOASE BACTERIOLOGICE
ŞI BIOLOGICE
    Aparatişti care îşi desfăşoară activitatea la etape tehnologice principale în producţie, în afară de manipulaţii la pregătirea materialelor stomatologice
    Completator semifabricate de articole medicale
    Crescător miceliu
    Dozator preparate medicamentoase
    Examinator fiole cu soluţii injectabile
    Cîtuitor fiole
    Formator preparate medicamentoase, semifabricate şi articole medicale
    Fixator mandrine
    Închizător producţie medicamentoasă
    Laborant la producerea preparatelor bacteriene
    Lipitor fiole
    Maşinist la instalaţiile de sublimare
    Maşinist-tabletor
    Măcinător ţesut virotic şi pastă bacteriană
    Montator
    Preparator amestecuri şi paste medicinale
    Preparate catgut
    Preparator în producţia corpului vitros
    Preparator în producţia remediilor terapeutice biosintetice
    Preparator medii nutritive
    Spălător hidroxid de aluminiu
    Stabilizator-defibrinor sînge
    Sterilizator materiale şi preparate
    Şlefuitor articole medicale
    Tăietor materie primă
    Tăietor fiole şi tuburi
    Topitor
    Turnător soluţii sterile
    Umplător fiole
    Vivarist
    Producţia de vitamine
    Muncitori diverse profesii, care lucrează la operaţii tehnologice principale, cu excepţia preparatelor de drajeuri şi sucuri vitaminice
IX. CONSTRUCŢIA DE MAŞINI ŞI PRELUCRAREA METALELOR
    Producţia de piese turnate
    Cubilist
    Curăţitor metale, piese turnate, articole şi detalii la întreţinerea tamburelor de lustruit, a maşinilor de fărîmiţat cu jet, la lucrări cu nisip uscat şi pilitură metalică
    Întreţinător secţii de turnătorie, curăţirea pămîntului ars în tunele
    Dezbătător piese turnate
    Formator la formarea manuală, articole mari cu greutatea mai mult de 10 kg
    Formator la formele mecanică
    Hidrocurăţitor
    Hidrosablator
    Încărcător şarjă în cubilouri şi cuptoare
    Modelor modele din raşină epoxidică
    Pilitor piese turnate
    Pregătitor amestec de formare
    Preparator adaosuri de fluor
    Sortator-colector metale vechi şi deşeuri metalice
    Sortator piese turnate
    Sudor piese turnate
    Şlefuitor cu şmirghel
    Topitor metale la cuptoare cu vid
    Topitor metale şi aliaje
    Turnător aliaje de plumb şi cositor
    Turnător la maşini de turnat sub presiune
    Turnător la turnarea subvid şi centrifugă subvid
    Turnător metale
    Turnător metale şi aliaje
    Turnător prin metale de cristalizare orientată
    Uscător miezuri, forme şi materiale pentru forme
    Lucrări de sudare
    Electrogazosudor
    Gazogenist la instalaţii cu acetilenă
    Sudor cu gaz la instalaţii cu acetilenă
    Sudor electric la maşini automate
    Sudor electric la maşini semiautomate
    Sudor electric la sudarea manuală
    Sudor la instalaţia de sudare cu fascicul electronic
    Sudor la sudarea aluminotermică
    Tăietor cu gaz
    Lucrări de cazangerie, stanţare şi matriţare la rece, de trefilare şi de presare
    Cazangiu
    Curbator ţevi
    Îndreptător caroserii
    Îndreptător manual
    Laminator laminarea la rece a metalelor
    Matriţer la ciocane cu cădere
    Matriţer la matriţarea pieselor de plumb
    Matriţer prin metoda de explozive
    Presător
    Tăietor metale la foarfece şi prese
    Trăgător la tragerea sîrmei de plumb, tuburilor şi barelor
    Vălţuitor la vălţuirea capetelor la ţevi de plumb la cald
    Lucrări de foraje-presare şi termice
    Albăstritor metale
    Ambalator-cimentator
    Arcurar la sectoare cu temperaturi înalte la arcuirea vergelor cu diamentrul mai mare de 15 mm
    Arcurar la prelucrarea metalului fierbinte
    Asamblor-nituitor
    Călitor (cu excepţia celor de la cuptoare electrice şi cu gaze tip închis sau fără vetre mobile)
    Bandajist
    Forjor la ciocane şi piese
    Forjor la forjarea manuală
    Forjor-matriţer
    Forjor matriţer la maşini rotative
    Izolator la tratamentul termic
    Încălzitor (sudor) metale
    Laminator bile
    Laminator la laminarea inelelor fierbinţi
    Lipitor la sudrea instrumentului şi stelitului, la lipirea cuţitelor
    Maşinist la ciocane, prese şi manipulatoare la prelucrarea metalului fierbinte
    Termist
    Termist la instalaţii cu curent de înaltă frecvenţă
    Prelucrarea mecanică a metalelor şi a altor materiale
    Ascuţitor la ascuţirea uscată cu discuri abrazive
    Finisor-lepuitor la lucrări cu pastă de crom
    Lustruitor (diverse lucrări)
    Rolator discuri de lustruit
    Strungar la prelucrarea metalului prin tăierea la struguri de prelucrare a metalelor cu încălzire incompletă a articolelor cu pazmă
    Aluminizator
    Brunar
    Corector băi
    Cositor la cald
    Decapator
    Depunător masă plastică pe metale
    Galvanist
    Impregnator piese turnate
    Înlăturător-spălător vopsele şi lacuri, la prelucrarea pieselor vopsite cu vopsele nitro, vopsele ce conţin plumb, vopsele luminiscente, vopsele pe bază de dizolvanţi organici
    Lăcuitor table şi ţevi
    Metalizator
    Muncitori la lucrări de finisare, folosind plumb
    Plumbuitor la plumbuirea la cald
    Pregătitor electrolit şi flux
    Zincuitor la cald
    Zugrav la lucrări cu vopsele ce conţin plumb, vopsele luminiscente, grund şi vipsele pe bază de dizolvanţi organici, în încăperi închise (compartimente navale); la curăţirea de rujină a suprafeţelor de corpuri metalice de suprastructuri navale şi a părţilor subacvatice a corpului de pojghiţă de metal oxidat; de stratul de vopsea învechită a suprafeţelor metalice şi de lemn a navelor
    Lucrări de lăcătuşărie şo lăcătuşărie-montare
    Găuritor la maşini pneumatice
    Lipitor la lucrări cu plumb şi aliaje ce conţin plumb
    Probator motoare
    Emailarea
    Arzător email
    Emailator la depunerea emailului pe articole prin metoda de scufundare şi pulverizare
    Morar materiale pentru email
    Preparator pulber de email la lucrări manuale
    Recocerist articole
    Topitor email
    Repararea ceasurilor
    Decapator foiţe metalice
    Desenator cu vopsele luniniscente
    Lăcuitor piese de ceasuri la lucrări cu pulverizatorul folosind vopsele nitro
    Producţia de cabluri metalice, plase arcuri, perii şi lanţuri
    Confecţioner lanţuri
    Înfăşurarea urzeală din sîrmă
    Probator lanţuri
    Trăgător sîrmă
    Producţia de cutii de tablă şi ţevi
    Curăţător tablă
    Lăcuitor tuburi
    Operator la agregatul de aplicat pastă
    Prelucrător semifabricate pentru tuburi
    Preparator paste şi soluţii de etanşare
    Sortator tablă şi articole la sortarea manuală a tablei
X. REPARAŢIA NAVELOR
    Asamblor corpuri metalice de nave
    Cazangiu navall
    Curbator naval
    Dulgher naval
    Lăcătuş-montator naval
    Lăcătuş-reparator naval
    Tachelagist naval
XI. INDUSTRIA ELECTRONICĂ
    Profesii de lăcătuşărie-asamblare şi profesii generale în industria electrotehnică
    Controlor la asamblarea maşinilor electrice, aparatelor şi aparatajului, la lucrări cu tensiune mai mare de 600 W
    Distilator mercur
    Diluator lacuri
    Fierbător lacuri, răşină şi masticuri electroizolante
    Formator refresoare cu mercur
    Împregnator articole electrice
    Lăcuitor articole electroizolante şi materiale
    Lăcătuş-asamblor redresoare cu mercur
    Lipitor pachete de condensatoare
    Probator maşini electrice, aparate şi aparataj, la lucrări cu tensiune mai mare de 600W
    Producţia de materiale izolante
    Aparatist-uscător
    Încleitor micanite
    Muncitori la pregătirea izolante folosind butanol, metanol şi hidrocarbură aromatică
    Muncitor la producerea materialelor izolante folosind dizolvanţi din seria benzenului, lacuri silicoorganice şi amestecuri
    Producerea cablului
    Aparatişti la executarea microconductoarelor cu izolaţie de sticlă
    Blindator cablu
    Blindator înfăşurări de conductoare
    Cernător materiale pulverulente
    Controlor articole de cablu, verificarea cablurilor cu tensiune mai mare de 20 kW
    Decapator de învelişuri de pe articolele de cablu, numai la decapararea învelişului de plumb
    Emailator sîrmă
    Fierbător masă pentru cablu
    Împregnator conductoare şi cabluri
    Izolator conductoare de cablu
    Izolator conductoare la lucrări cu fibre din sticlă, aplicînd lacuri silicoorganice şi fluoroplast fierbinte
    Lăcuitor cabluri şi conductoare
    Montator în producţia de cabluri la lipirea cu aliaje de plumb
    Operator la laminarul de sîrmă
    Presurizător la acoperarea cablului cu plumb sau aluminiu, plumbuirea cablurilor
    Presurizător la acoperarea cablurilor şi conductoare cu material plastic sau cauciuc, presurizarea cu cauciuc, izolaţie de clorură de vinil şi polierilenă şi fluiropplast fierbinte
    Termişti-tratamentist cabluri şi conductoare
    Uscător electric cabluri
    Vulcanizator articole de cablu
    Bobinator bobine pentru utilaj electric şi aparate, bobinator bobine şi secţii de maşini electrice, bobinator bobine de transformatoare la lucrări cu fibre de sticlă şi lacuri organosilicice
    Bobinator elemente pentru maşini electrice la lucrări cu fibre de sticlă şi lacuri silicoorganice
    Izolator la lucrări cu izolatoare de sticlă
    Reparaţia surselor chimice de ciment
    Amestecător masă uscată (pentru acumulatoare cu plumb)
    Maşinist la mori
    Fierbător pastă
    Probator-formator la probarea acumulatoarelor
    Turnător-formator la probarea acumulatoarelor
    Turnător gudron
    Ungător pastă
    Ungător plăci de acumulatoare la ungerea plăcilor de acumulatoare cu plumb
XII. PRODUCŢIA RADIOTEHNICĂ ŞI ELECTRICĂ
    Profesii generale la producerea tehnicii electronice
    Concentrator micropuberi
    Decapator la decaparea cu precizie
    Grafitizor
    Lăcuitor piese de radio
    Metalizator-vidator
    Operator la curăţirea cu jet de nisip
    Operator procese elionice
    Operator tăiere cu precizie a cristalelor la tăierea piezocuarţului şi silexului
    Pregătitor semifabricate chimice la lucrări cu materiale chimice toxice
    Probator piese şi aparate de tehnică electronică, lucrări la înstalaţii electrice cu tensiune mai mare de 36 V
    Roentghengoniometrist
    Roentghenomecanic
    Şlefuitor radioceramică, piezoceramică şi ferite
    Vidator
    Vopsitor aparate şi piese la acoperirea cu vopsirea a lămpilor luminiscente
    Producerea aparatelor cu semiconductoare, circuit integrat, microcircuit, micromodul şi aparate cuantice
    Aparatist la creşterea monocristalelor şi benzilor
    Aparatişt la instalaţii plazmice
    Asamblor aparate cuantice
    Fierbător aparate cu semiconductoare
    Operator la creşterea stratului epitaxial
    Operator procese de difuzie
    Operator procese de pulverizare cu vid
    Reglor-montator utilaj de încercare la instalaţii cu tensiune înaltă şi instalaţii cu frecvenţă supraînaltă
    Turnător aliaje de precizie
    Producerea pieselor radio
    Profesii generale la producerea pieselor radio
    Argintator piese radio
    Calibror circuite magnetice
    Înfăşurător circuite magnetice
    Preparator soluţii şi amestecuri la prepararea amestecurilor de raşină epoxidică
    Reglor utilaj tehnologic de producere a pieselor radio
    Tăietor circuite magnetice
    Producerea rezistoarelor
    Asamblor rezistoare la linii tehnologice
    Oprator-ungător
    Confecţionarea condensatoarelor
    Fiebător izolatoare la instalaţii cu arzătoare de gaz
    Impregnator piese radio
    Polimerizator
    Producerea de radioceramică şi ferite
    Montator elemente de memorie pe ferite
    Operator la maşini de prelucrat ceramică, lucrări prin metoda uscată
    Prăjitor radioceramică, piezoceramică şi ferite
    Sortator materie primă de ceramică şi materiale
    Turnător radioceramică şi ferite
XIII. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE
    Profesii generale în industria materialelor de construcţie
    Încărcător-descărcător cuptoare de ardere la producerea articolelor de ceramică de construcţie a meterialelor termoizolant
    Măcinător la producerea articolelor de beton şi beton armat, a materialelor termoizolante
    Reglor utilaje la producerea articolelor de asbociment, articolelor din ceramică de construcţie, articolelor şi construcţiilor din beton armat şi beton, materialelor pentru pereţi şi lianţi, materialelor termoizolante
    Producerea cimentului
    Ambalator ciment
    Aspiratorist
    Căptuşitor-pietrar
    Descărcător cuptoare verticale
    Încărcător tambure de uscare
    Maşinist (arzător) la cuptoare rotative
    Maşinist la calcinatoare
    Maşinist la mori de cărbune
    Maşinist la mori de ciment
    Maşinist la mori de materie primă
    Turnător ciment
    Producerea articolelor de asbociment
    Hidrotermist
    Maşinist la maşini de format foi
    Maşinist la maşini de format ţevi
    Ondulator plăci de asbociment
    Operator la agregatul de ondulare-stivuire
    Recuperator
    Reglor utilaje de producere a articolelor de asbociment
    Tăietor articole de asbociment
    Sortator articole de asbociment
    Producerea articolelor şi construcţiilor din beton armat şi beton
    Concasorist-măcinător
    Dozator componente ale amestecurilor de beton
    Formator piese şi construcţii de beton armat
    Maşinist la agregaturi de format
    Maşinist la automalaxorul gaz-mortar
    Maşinist la echipamentele transporturilor şi liniilor de producere în flux
    Maşinist la instalaţia de încercat piese şi construcţii din beton armat
    Maşinist la maşina de înfăşurat armătură
    Metalizator
    Motorist la instalaţiile de amestecat beton
    Operator la instalaţia de tratare termică a betonului
    Operator la panoul de comandă a utilajului în producţia de beton armat
    Tăietor piese de beton armat
    Producţia de materiale pentru pereţi şi lianţi
    Aburitor materiale pentru pereţi
    Arzător lianţi şi materiale pentru pereţi
    Arzător var
    Calcinator
    Concasorist
    Descărcător materie primă, combustibil şi articole pentru pereţ
    Descărcător var din cuptoare
    Distribuitor pastă de silicat
    Extractor
    Extractor-stivuitor
    Formator în producţia de lianţi şi materiale pentru pereţi
    Încărcător-descărcător materie primă, combustibil şi articole pentru pereţi
    Măcinător materie primă minerală
    Morar var
    Operator la laminorul de laminat panouri din ghips şi beton
    Pregătitor mortar şi pastă
    Puitor
    Sobar, producerea de cărămidă, reparaţia cuptoarelor şi uscătoriilor
    Stingător var
    Turnător forme de ghips
    Uscător fabricate
    Prelucrarea pietrei şi turnarea articolelor de piatră
    Cioplitor piatră
    Formator la turnarea de piatră
    Frezor piatră
    Reglor utilaj pentru prelucrarea pietrei
    Tăitor piatră
    Topitor piatră
    Tunelist
    Turnător articole de piatră
    Şlefuitor-lustruitor articole de piatră
XIV. PRODUCŢIA ARTICOLELOR DE CERAMICĂ,
PORŢELAN ŞI FAIANŢĂ
    Profesii generale în producţia articolelor de ceramică
    Aerografist, care lucrează cu glazură de plumb
    Arzător materiale
    Cernător prafuri
    Confecţionar bavuri
    Extractor-stivuitor, la extracţia şi stivuirea manuală
    Finisor-curăţitor
    Formator cutii de şamotă
    Fritator
    Încărcător-descărcător la uscătorii
    Operator la filtru-pres
    Pregătitor angobă şi glazură
    Pregătitor pastă
    Puitor-alegător articole de porţelan, faianţă şi ceramică în vagonete
    Puitor-sortator produse din cuptoare
    Turnător forme de ghips
    Uscător la uscătorii-tunele şi de ceramică
    Producerea articolelor din ceramică de construcţie
    Asamblor aparataj şi utilaj chimic
    Glazurator articole de ceramică de construcţie, la lucrări manuale
    Prăjitor articole din ceramică de construcţie
    Răsturnător ţevi de ceramică
    Turnător articole de tehnică sanitară la banc
    Producerea articolelor de electroceramică
    Arzător articole de electroceramică
    Dezbătător articole din forme de ipsos
    Finisor articole de electroceramică, la lucrări prin procedeu uscat
    Formator articole de electroceramică
    Producerea articolelor de porţelan şi faianţă
    Arzător articole de porţelan şi faianţă
    Decapator articole de porţelan şi faianţă
    Glazurator, lucrări cu glazură ce conţine plumb
    Raclist
    Spălător la spălarea materialului brut
    Şablonar la lucrări cu foiţe metalice de plumb
XV. PRODUCŢIA STICLEI ŞI ARTICOLELOR DIN STICLĂ
    Profesii generale la producerea sticlei şi articolelor din sticlă
    Aparatist la spălare, la spălarea călitorului
    Arginator
    Puitor articole de sticlă în cuptoare cu cameră
    Bizotator
    Călitor sticlă
    Consasorist-măcinător
    Controlor cant
    Curăţitor masă de sticlă
    Decapator sticlă cu acid fluorhidric
    Extractor articole fierbinţi
    Fiderist
    Finisor articole suflate
    Formator piese din sticlă
    Găuritor articole de sticlă
    Ipsosar
    Îndreptător la maşina de fasonat şi retopit sticlă
    Maşinist la maşina de tras sticlă
    Maşinist (fochist) în sala de cazane
    Molitor sticlă; culegător priză de sticlă, puitor sticlă
    Operator la maşina de fasonat sticlă
    Operator la semiautomatul de fasonat prin suflare
    Pregătitor forme
    Pregătitor şarjă
    Presator sticlă fierbinte
    Presuflător
    Reglor maşini automate şi semiautomate de fabricat sticlă
    Rupător bandă de sticlă din maşină
    Suflător articole de sticlă
    Suflător cuarţ
    Şlefuitor articole de sticlă la prelucrarea articolelor de dimensiuni mari
    Tăietor cu flacără
    Turnător şarjă
    Zidar (cuptorar) de serviciu
    Fabricarea sticlei de construcţie, tehnică, de masă, de uz casnic şi medicinală
    Ciuruitor
    Ferbător vopsea
    Granulator
    Irizator
    Încărcător cuptoare
    Lipitor baloane şi vase
    Maşinist la maşină de laminat
    Relucrător triplex şi geamuri duble
    Sudor articole de sticlă
    Tăietor bandă de sticlă
    Topitor la maşină carusel
    Turnător sticlă
    Ungător celuloid
    Vidator baloane pentru termosuri
    Vidator triplex şi blocuri
    Vopsitor oglinzi
XVI. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE, MONTARE ŞI
CONSTRUCŢIE-REPARAŢIE
    Antiacidist-gumator
    Antiacidist-viniplast
    Armator, lucrări directe pe terenuri de construcţie
    Asfaltobetonist
    Asfaltobetonist-preparator
    Betonist
    Căptuşitor (antiacidist)
    Cioplitor piatră
    Chesonier
    Dulgher la pregătirea schelăriei
    Izolator anticoroziv cu peliculă, lucrări cu policlorură de vinil, bachelită şi alte baze nocive
    Lipitor metale cu plumb
    Montator-antrenist în telecomunicaţii la lipirea cu plumb, lucrări cu bitum fierbinte, antiseptizarea pilonilor şi lucrări la înălţimi
    Montator cale
    Montator construcţii de oţel şi beton armat
    Montator conducte exterioare
    Montator-lipitor linii de telecomunicaţii la lipirea cu plumb, la lipirea policlorură de vinil, la lucrări cu bitum fierbinte, antiseptizarea suporturilor, lucrări la înălţime
    Învelitor cu materiale de rulou sau în foi, la acoperirea cu materiale în rulou
    Muncitor, la lucrări cu pistol de montaj, la demontarea edificiilor, la ermetizarea îmbinărilor cu mastic de etanşare
    Muncitor rutier la nivelarea pietrelor şi despicarea calupului de pavaj
    Parchetar, la lucrări cu mastic fierbinte, adevizi sintetici şi răşini
    Placator cu materiale sintetice
    Sablor
    Săpător
    Sfărîmător cu soneta
    Stingător var
    Tachelagiu la montare
    Tencuitor, la şpiţuirea manuală a suprafeţei de beton sau cu instrument pneumatic, aplicarea mortarului şi netezirea mecanizată, torcretarea în spaţii închise
    Zidat coşuri industriale din beton armat
    Zidar coşuri industriale din cărămidă
    Pietrar-zidar în activităţi de: executare zidărie cu cărămidă modulară; executare la temperatura aerului mai joasă de - 25 grade; lucrări care necesită centură de producţie
    Zugrav (în construcţie), la vopsirea prin pulvirizare, cu hitrovopsire, nitrolacuri, lucrări cu lac de asfalt
XVII. LUCRĂRI DE EXPLOATARE FORESTIERĂ
    Căruţaş la transmiterea lemnului
    Ciaprazar
    Ciochinarist
    Debitator
    Cojitor
    Corhănitor
    Curmător buşteni
    Despicător lemne
    Doborîtor arbori
    Încărcător-descărcător material lemnos
    Maşinist-macaragiu
    Montator utilaj de corhănit şi încărcat
    Operator la maşina de tăiat traverse
    Preparator mangal
    Stivuitor
    Tăietor cioturi
    Tăietor de pădure
    Tractorist la corhănit şi transportat lemnul
    Trolist la corhănit
    Trolist la stivuirea şi încărcarea buştenilor
XVIII. INDUSTRIA DE PRELUCRAREA A LEMNULUI
    Profesii generale la industria de prelucrare a lemnului
    Aburitor-fierbinte lemn
    Finisor articole din lemn, la lucrări cu lacuri şi vopsele
    Morar în industria de prelucrare a lemnului
    Operator la linii automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului, lăcuirea, şlefuirea, lustruirea peliculei de lac
    Stivuitor cherestea, piese şi articole de lemn, stivuirea manuală de cherestea, lătunoase, făină de lemn
    Şlefuitor lemn, şlefuirea detaliilor încheiate cu adevizi sintetici
    Producerea de cherestea şi prelucrarea lemnului
    Gaterist
    Încleitor blocuri, semifabricate şi elemente de construcţie, lucrări cu adevizi sintetici
    Operator-debitor, lucrări la ferestrăul circular cu avans manual, tăierea plăcilor aglomerate din aşchii de lemn
    Operator la maşina de tăiat, lucrări la producţia de cherestea
    Separator, întreţinerea instalaţiilor de captare a făinei sau la aparatul de dezbatere, umplerea sacilor cu făină de lemn, ambalarea, cîntărirea, mutarea şi aşezarea sacilor şi dirijarea procesului de cernere a făine de lemn la aparatele de cernere
    Fabricarea plăcilor de lemn şi de puzderie
    Maşinist la agragatul de amesticat, lucrări cu adezivi sintetici
    Operator la instalaţia de înaltă frecvenţă, ce conduce procesul de încălzire a talaşului impregnat cu raşine sintetice
    Termist-tratamentist plăci fibrolemnoase
    Fabricarea mobilei
    Placator elemente pentru mobilă, furniruirea detaliilor în prese hidraulice, folosind adevizi sintetici
XIX. FABRICAREA CARTONULUI ŞI ARTICOLELOR DIN CARTON
    Croitor-tăietor
    Încleietor hîrtie, carton şi articole din acestea
    Impregnator hîrtie şi articole din hîrtie
    Lăcuitor articole din fibră
    Maşinist la maşini de acoperit hîrtie cu peliculă de polietilenă
    Maşinist la maşina de bitumat
    Maşinist la maşina de fabricat mucava
    Maşinist la maşina de gofrare
    Sortator hîrtie, carton şi articole din acestea
    Tăietor hîrtie şi carton
XX. INDUSTRIA TEXTILĂ
    Profesii generale în industria textilă
    Albitor
    Amestecător fibre
    Aparatist la aburire
    Aparatist la mercerizare
    Aparatist la parafinare
    Aparatist la tratanmentul termic al ţesăturii
    Confecţioer inele de parafină
    Curăţitor deşeuri (de la pieptănare)
    Curăţitor instalaţii de ventilaţie
    Curăţitor-tocilar cadre
    Curăţitor utilaje
    Decator
    Îngrijitor-încăper de producţie
    Fasonator produse textile
    Fierbător
    Franjor coaserea franjurilor la covoare la avansarea manuală a covoarelor
    Operator la utilajul de cardat
    Operator la utilajul de încleiat
    Operator la utilajul de spălat
    Operator la utilajul de scămoşat
    Operator la utilajul de tuns
    Operator la maşina de afînat şi destrămat
    Prelucrător deşeuri
    Preparator masa de încleiat
    Preparator soluţii chimice
    Presator produse finite şi deşeuri
    Raclist
    Reparator utilaj tehnologic, lipirea peptenelor
    Puitor-alegător manual mărfuri şi fire umede, punera ţesăturii umede în cazane, aparate, băi
    Storcător
    Tăietor materiale şi articole, tăierea manuală a covoarelor
    Şi săpunirea pînzei cu cuţitul electric
    Uscător, uscător (alimentar)
    Vopsitor
    Prelucrarea firelor de mătase naturală
    Aburitor coconi
    Depănător coconi
    Încărcător coconi devidaţi
    Fierbător deşeuri de coconi
    Legător ghemuri, lucrări cu dizolvanţi
    Prelucrător deşeuri de coconi
    Spălător pînză
    Prelucrarea bumbacului
    Albitor plapume
    Amestecător fibre
    Aparatist la caustificare
    Aparatist la impegnare
    Aparatist la aburire
    Curăţitor tambure
    Filatul lînei
    Aburitor produse din lînă
    Alimentator utilaj textil
    Amesticător fibre, amestecarea manuală a fivrei
    Aparatist la separare şi flotaţie
    Aparatist la tratarea cu clor şi staniu
    Carbonizator
    Emulsionator
    Fierbător
    Operator la utilajul de cardat
    Postăvar
    Presator lînă; presator ţesătură
    Sortator lînă nespălată
    Spălător lînă
    Filatul mătăsii
    Aburitor mătase răsucită
    Aburitor ţesături
    Fierbător
    Operator la carde circulară
    Prelucrător materie primă
    Spălător materie primă
    Tăietor materiale şi articole
    Producţie de tricotaje
    Acidulator
    Albitor
    Aparatist la impregnare
    Aparatist la piuarea produselor
    Completator fire, ţesături şi articole la stivuirea manuală în cazane a pînzei, firelor
    Fierbător
    Finisor păr
    Şlefuitor pînză
    Tăietor materiale şi articole
XXI. INDUSTRIA UŞOARĂ
    Profesii generale în producţia industriei uşoare
    Aparatist la degresare
    Asamblor piese şi articole, lucrări cu adezivi ce conţin dizolvanţi organici
    Fălţuitor piei şi blănuri brute, semifabricate
    Finisor articole, vopsirea prin pulvirizare cu nitrovopsele şi nitrolacuri
    Întinzător piei şi blănuri de ovine pe rame, lucrări manuale
    Prelucrător piese, semifabricate şi articole, lucrări la discuri cu şmirghel
    Preparator apreturi, emulsii şi lacuri
    Preparator soluţii chimice
    Stocător
    Tăietor materiale, tăierea cu cuţitul şi la maşini cu instalaţie de tăiere deschisă
    Tăietor piese
    Uscător materie primă, semifabricate şi articole
    Producţia de pielărie şi piei brite
    Apretor, acoperirea cu apretură a pieilor prin pulvirizare folosind vopsea nitro, dizolvanţi organici şi polimeri
    Aparatist la cenuşărie
    Aparatist la ştoluirea pieilor semifabricate şi blănurilor
    Aparatişt la prepararea extractelor tanate
    Aparatişt la prepararea lacului
    Aparatist la tăbăcire
    Aparatist la spălarea răzăturii de piei, lînii, părului de porc şi părului
    Aşternător piei şi blănuri brute, piei netăbăcite
    Călitor crupon şi piei tehnice
    Conservator piei şi blănuri brute
    Curăţitor piese, semifabricate şi articole, curăţirea pieilor la maşină
    Derulator piei
    Gresator piei
    Întinzător piei
    Lăcuitor piei
    Maşinist la instalaţia de stors
    Prelucrător piei şi blănuri brute
    Sortator articole, semifabricate şi materiale
    Şeruitor
    Ştrecuitor materie primă
    Fabricarea încălţămintei de piele
    Asamblor piese şi articole, ungerea detaliilor pentru încălţăminte cu clei ce conţine dizolvanţi organici şi ungerea tălpii cu topitură fierbinte
    Extractor încălţăminte de pe calapod, lucrări manuale
    Finisor articole, lucrări cu dizolvanţi organici
    Formator piese şi articole
    Frezor încălţăminte
    Montator încălţăminte
    Montator detalii, articole şi furnituri, montarea ştaifului şi părţii de jos, folosind dizolvanţi organici
    Trăgător încălţăminte, lucrări la încălţămintea de iuft
    Producţia blănurilor de ovină pentru şube
    Aparatist la prelucrarea hidrochimică
    Aparatist la tăbăcire
    Conservator piei şi blănuri brute
    Curăţitor blănuri şi articole
    Dublător piese şi materiale
    Finisor blănuri
    Maşinist la maşina de spălat
    Pieptănător blănuri
    Rehtuitor blană şi pîslă
    Şeruitor
    Sortator, sortarea pelicelelor vopsite cu negru de anilină
    Spălător răzătură de pe piei şi păr
    Termofinisor blănuri
    Vopsitor blănuri, blănuri de oaie
    Producţia de macrochinărie
    Confecţioner articole de macrochinărie, coaserea articolelor de construcţie aspră la maşină unghiulară
    Croitor materiale
    Finisor articole, la vopsirea prin pulverizare cu vopsea nitro
    Formator piese şi articole
    Producţia de curelărie şi hornaşmente
    Asamblor articole de curelărie şi hormaşamente, tragerea şelăriei pe calapod, păsuirea şi ajustarea scheletului pentru şelărie după tipar
    Croitor
    Extractor articole de curelărie şi hornaşamente, lucrări manuale
    Finisor articole
    Formator piese şi articole
    Puitor curele
    Ştoluitor piei
    Confecţionarea articolelor tehnice din piele
    Extractir furnituri de răsucire
    Întinzător benzi de piele
    Maşinist la maşina de moletat
    Tăietor materiale şi articole
    Producţia de păr şi perii
    Fierbător păr
    Finisor materiale şi articole de păr, copturire cu briciul, albirea articolelor
    Maşinist la maşinile de cardat şi amestecat
    Spălător păr
    Tăietor metariale şi articole
    Producţia de tananre şi extracte
    Aparatist diverse activităţi, procese tehnologice principale de producţie a tanantului şi extractului
    Aparatist-sulfitator
    Curăţitor evaporatoare
    Încărcător materie primă chimică în aparate
    Operator la centrul termic
    Topitor neftalină şi fenol
    Transvazor extract lichid
    Fabricarea confecţiilor
    Croitor tăietor la laminorul cu instalaţiile de tăiere deschisă
    Călcător, lucrări cu ferul de călcat cu greutatea mai mare de 4 kg
    Încleitor, lucrări cu substanţe toxice
    Muncitori diverse profesii, confecţionarea articolelor din blană artificială, vată de sticlă, fibre de sticlă şi ţesătură de azbest
    Fabricarea pielii artificiale
    Aparatist la condensare
    Aparatist la dispersarea pigmenţilor şi coloranţilor
    Aparatişt la recuperare
    Aparatişt la sinteză
    Calandor
    Controlor
    Ferbător resturi textile
    Grunduitor
    Imprimator desen
    Maşinist la malaxorul de cauciuc
    Maşinist la utilajul de vopsit şi vulcanizat
    Tăietor semifabricate şi articole
XXII. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
    Profesii generale în industria alimetară
    Aparatist la coagulare, producerea pectinei
    Aparatist la cristalizare, producerea materiei prime de acid tartric
    Aparatist la descompunerea producerea acidului tartric
    Aparatist la filtrare, filtrarea micelei, producerea materiei prime de acid tartric, uleiurilor vegetale
    Aparatist la neutralizare, producerea acidului tartric
    Aparatist la rafinarea grăsimilor şi uleiurilor
    Aparatist la distilare, producerea uleiurilor vegetale, spirtului
    Aparatist la uscare, producerea acidului tartric
    Cernator, fabricarea de trinei, cernerea lactozei
    Controlor la turnarea berei
    Crescător pietre de moară
    Cristalizator fabricarea lactozei
    Cutăţitor ambalaj flexibil
    Fierbător produse şi materii prime alimentare, încărcarea şi descărcarea manuală
    Încărcător-descărcător, producţia de maioneză, parfumerie, acid tartric, furfurol, precum şi încărcarea-descărcarea camerelor de afumat, cuptoarelor de prăjit
    Laminator materie primă şi semifabricate
    Maşinist la instalaţiile de concasate
    Maşinist la instalaţiile de decortificat
    Maşinist la automatele de turnare-umplere, producerea parfumeriei, producerea oţetului
    Maşinist la maşina de frămîntat aluat
    Maşinist la pasatrice
    Maşinist la utilajul de măcinat, lucrări cu zahăr pudră, cacao, praf de amoniu, producerea pectinei
    Morar, fabricarea materiei prime de acid tartric
    Muncitori diverse profesii, producerea drojdiei
    Parafinator
    Pregătitor gheaţă
    Pregătitor materiale şi materie primă alimentară, spălarea materiei prime pentru conserve; spălarea păsărilor tăiate şi măruntaielor
    Recepţioner-pregătitor produse alimentare: la producerea berei în încăperi de subsol, la recepţionarea lichidelor în producţia de parfumerie, la producerea lichiorului şi rachiului
    Reglor utilaje în industria alimentară, producerea amidonului de porumb umed
    Transvazor: la descărcarea bidoanelor, producerea laptelui; la turnarea berei în butoaie; la producerea maionezei şi oţetului
    Producţia de alcool şi produse nealcoolice
    Aparatist la distilarea şi rectificarea alcoolului, producerea pectinei
    Maşinist la instalaţiile de concasare
    Malţificator
    Muncitori, lucrări directe de producere a vinului, spirtului, lichiorului, rachiului şi berei
    Prelucrător deşeuri de vinificaţie
    Prelucrător must şi sucuri
    Prelucrător recipiente tehnologice şi ambalaje
    Reglor suprafeţe de filtrare
    Smolitor butoaie
    Producţia de pîine şi paste făinoase
    Brutar, lucrări directe la cuptoare
    Încărcător-descărcător produse alimentare
    Polimerizator tave şi forme metalice
    Preparator aluat, lucrări la maşini de amestecat aluat cu funcţie periodică şi coveţi deplasabile avînd capacitatea mai mare de 330 l
    Tăietor produse alimentare
    Producţia de cofetărie
    Aparatist la prelucrarea pectinei brute
    Caramelar, împărţirea manuală a pastei
    Extractor pectină
    Coagulator pectină
    Lustruitor caramele şi drajeuri, încărcarea şi descărcarea manuală a pastei
    Malaxorist halva, mestecarea manuală
    Producţia amidonului şi melasei
    Aparatist extractor
    Aparatist la obţinerea acidului sulfuros
    Aparatist la obţinerea dextrinei
    Aparatist la rafinarea amidonului
    Aparatist la sedimentarea glutenului
    Producţia de zahăr
    Aparatist la prelucrarea căpăţinilor de zahăr
    Dezbătător căpăţini de zahăr
    Tăietor zahăr rafinat
    Producţia de concentrate alimentare
    Aparatist la prelucrarea şi cupajarea oţetului
    Fermentator
    Muncitori la prelucrarea condimentelor
    Operator la uscătoria cu pulverizare
    Preparator amestecuri
    Prelucrarea tutunului şi mahorcii, fermentarea
    Muncitori diverse profesii, producerea tutunului, mahorcii şi fermentarea
    Producţia de uleiuri eterice
    Aparatist la fermentarea materiei prime de ulei eteric
    Producţia de parfumerie şi cosmetică
    Aparatist la prelucrarea compoziţiilor şi soluţiilor de parfumerie
    Aparatist la prepararea mijloacelor cosmetice, prepararea cosmeticilor pulverulente
    Fierbător masă cosmetică, producerea cremelor cu precipitant de mercur
    Prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor
    Aparatist la hidratare
    Aparatist la prepararea săpunului
    Aparatist la scindarea grăsimilor
    Catalizator
    Fierbător grăsime hidrogenată
    Lanolinist
    Hidrogenist
    Hidrogenerator de grăsimi
    Prăjitor
    Preparator amestec de detergenţi
    Preparator soluţie de coloranţi
    Regenerator
    Industria morăritului şi a crupelor, producţia silozului şi nutreţurilor combinate
    Aparatist la prelucrarea cerealelor
    Aparatist la producerea crupelor
    Aparatist la industria morăritului
    Aparatist la producerea nutreţurilor combinate
    Cusător ambalaj flexibil
    Maşinist la maşinile de încărcat-descărcat cereale
    Morar
    Motorist la excavatoare cu cupă
    Silozar
    Stivuitor-ambalator
    Tractorist-maşinist
    Treierător
XXIII. INDUSTRIA CĂRNII ŞI LAPTELUI
    Fabricarea produselor de carne
    Amestecător carne tocată
    Aparatist la prelucrarea termică a mezelurilor
    Aparatist la producerea grăsimilor alimentare
    Aparatist la fabricarea produselor tehnice
    Confecţioner corzi din intestine
    Îngrijitor de animale
    Măţar
    Deflaxator
    Muncitor la producerea albuminei
    Muncitor la producerea cleiului şi gelatinei
    Muncitor la fabricarea produselor tehnice
    Muncitor la producerea uleiurilor lubrifiante
    Prelucrător confiscate
    Prelucrător mezeluri cu înveliş de protecţie
    Recepţioner vite
    Sanitar veterinar
    Secţionator produse de carne
    Valorificator subproduse
    Tăietor carne, încărcare manuală
    Topitor grăsimi alimentare
    Prelucrarea păsărilor şi iepurilor
    Amestecător pregătirea amestecului de pene
    Aparatist regenerarea masei de ceară
    Aparatist uscarea pastei de ouă
    Crescător de păsări
    Dozator la dozarea penelor
    Maşinist la maşini de prelucrat pene şi fulgi
    Prelucrător iepuri
    Prelucrător păsări
    Preparator amestec de pene-fulgi
    Preparator melanj, la operaţii manuale
    Preparator nutreţuri
    Recepţioner materie primă de pene-fulgi
    Recepţioner-sortator păsări şi iepuri vii
    Uscător materiale primă de pene-fulgi
    Uscător pielicele de iepuri
    Fabricarea untului, brînzei şi altor produse lactate
    Afumător brînză tip salam
    Alcătuitor amestec de brînză topită, lucrări în sectoare nemecanizate
    Aparatist la aplicarea învelişului de polimer şi parafină de brînză
    Aparatist la prepararea produselor lactate praf
    Aparatist la prelucrarea produselor lactate fermentate şi a produselor lactate pentru copii
    Aparatist la producerea lactozei
    Brînzar
    Defrostor lactate, lucrări manuale
    Fierbător glazură
    Preparator încheţată, lucrări manuale
    Preparator unt, retopirea grăsimilor în cazane deschise
    Sărător brînză
    Separator lapte şi materie primă de lapte, în sectoare nemecanizate
    Spălător brînză
    Uscător lactoză
    Vafelar, întreţinerea cuptoarelor-tunel cu transportoare semiautomate
XXIV. PRODUCŢIA POLIGRAFICĂ
    Procese de fasonare
    Asamblor forme pentru tipar flexografic
    Culegător la maşini de cules şi turnat rînduri
    Decapator clişee
    Fotozincograf
    Galvanotipist
    Gravor note
    Gravor forme de tipar
    Stereotipist
    Şlefuitor matriţe pentru tipar ofest
    Turnător
    Vulcanizator forme de tipar
    Zeţar
    Procesele de tipar
    Bronzator
    Puitor la maşini de imprimat, lucrări la maşini de bronzare, metalografice şi de tipar adînc
    Tipăritor tipar metalografic
    Procese de broşare, legătorie şi finisare
    Maşinist la maşinile de lăcuit şi gumat
    Maşinist la maşinile de tăiat
    Tipăritor-imprimator la cald
    Producţia caracterială
    Completator caractere tipografice
    Finisor caractere
    Gravor caractere
    Profesii generale
    Aclimatizator, lucrări în secţiile de metalografie şi tipar adînc
    Controlor semifabricate şi producţie finită, controlul producţiei de caractere turnate şi aliaje tipografice, forme metalografice şi tipar adînc
    Frecător de vopsele
    Preparator
    Reglor utilaj poligrafic, lucrări permanente la reglarea utilajului în secţiile (sectoarele) de cules, stereotipare, turnat caractere; a utilajului din sectoarele de corodare; a utilajului din secţiile (sectoarele) de tipar adînc, maşinilor metalografice de tipar şi de bronzare
    Operator staţie de vopsit
    Turnător cilindi de imprimare
XXV. TRANSPORTUL
    Profesii generale la diverse transportului
    Completator articole şi unelte, completarea şinelor şi fixărilor
    Electromotor reţele de contract
    Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric
    Mecanizator la lucrări de încărcare-descărcare în port şi pe chei
    Muncitori la finisarea balustradei
    Muncitori la prepararea unsorii consistente
    Recepţioner (recepţioner-predător) încărcături de petrol
    Transportul feroviar
    Acar
    Agent de circulaţie a vitezei vagoanelor
    Conducător
    Conducător drezină
    Dispecer la depoul de vagoane
    Însoţitor vagoane de pasageri; însoţitor vagoane de serviciu tehnic, însoţitor încărcături, însoţitor locomotive şi vagoane de pasageri în stare de repaus
    Drenor
    Electromontor la releu
    Electromotor la tren
    Fochist la locomotive în depou
    Hamal
    Lăcătuş-electrician la deservirea şi repararea excavatoarelor
    Manevrant trenuri
    Mecanic tren frigorifer
    Montator cale şi alţi muncitori la întreţinerea curentă şi reparaţia căii şi instalaţiilor artificiale, la încărcarea, descărcarea, mutarea şi schimbarea nemecanizată a traverselor, a braţelor de transfer, de pod de protecţie; a şinelor, încrucişărilor şi a altor elemente de schimbare a căii; la burarea traverselor cu maşina electrică de burat traverse; montarea şinelor în pachete; la săparea şanţurilor adînci şi umede; la montarea şi demontarea întăririlor, nivelarea fundului şi bătătoriei; curăţirea ramificaţiilor
    Motorist la placa turnantă a zgurii
    Muncitori diverse profesii la mişcarea terenurilor
    Muncitori la reparaţia vagoanelor fără decuplare
    Paznic de barieră
    Plumbuitor de vagoane şi conteinere, lucrări de transvazare a tiţeului sulfuros
    Reglor vagoane-cîntar automatizare; reglor vagoane de control şi măsură; reglor maşini şi mecanisme de cale
    Revizor de cale şi de lucrări de artă
    Revizor vagoane, revizor-reparator vagoane
    Rotitor plăci turnate
    Signalist
    Spălător-aburitor cisterne
    Spălător cazane de locomotive
    Străpungător-purjor ţevi
    Zgurier, curăţirea focarelor şi cenuşarelor la locomotive
    Aviaţia civilă
    Aviomecanic (tehnician), întreţinerea aparatelor de zbor
    Aviotehnician la paraşute şi mijloacele de salvare
    Electromecanic sistemele tehnice de iluminat şi sistemele de asigurare a zborurilor
    Electromecanic la încercarea şi repararea echipamentului electric
    Lucrător la aerodrom
    Projectorist
    Spălător aparate de zbor
    Transportul auto şi gospodăria rutieră
    Concasorist şi muncitor auxiliar (la transport), la întreţinerea nemijlocită a instalaţiilor de concasare a pietrei
    Gazator, întreţinerea punctelor de distribuire a gazului
    Injectorist
    Maşinist la autogudronatoare; maşinist la autogreder; maşinist la maşine de turnat beton asfaltic
    Montator pneuri
    Vulcanizator, lucrări permanente la prese (aparate) de vulcanizare la cald, la reparaţia autopneurilor, autobaloanelor şi articolelor de cauciuc
    Transportul electric urban
    Conducător troleibuz
    Montator cale: la îngrădirea locurilor unde se execută lucrări de instalare a semnelor; la montarea, demontarea şi reparaţia învelişului de căi
XXVI. TELECOMUNICAŢII
    Cablator-lipitor
    Electromontor canalizaţii de telecomunicaţii
    Electromontor construcţii de linie pentru comunicaţia telefonică şi radioficare
    Electromontor la întreţinerea instalaţiilor electrice
    Electromontor echipament staţie de radio
    Electromontor echipament staţie de televiziune
XXVII. AGRICULTURA
    Crescător de cai, întreţinerea armăsarilor de reproducţie
    Muncitori dezinsectarea cerealelor
    Muncitori lucrări de sere
    Muncitori recoltarea, transportarea şi prelucrarea preliminară a tutunului
    Muncitori la transportarea, încărcarea şi descărcarea substanţelor toxice
    Operator la complexurile şi la fermele mecanizate zootehnice
XXVIII. PRODUCŢIA ARTICOLELOR DE ARTĂ ŞI
BIJUTERIE, INSTRUMENTELOR MUZICALE
    Profesii generale
    Lăcuitor obiecte de artă, lăcuitor platouri
    Lustruitor instrumente muzicale, lucrări cu emailuri de uree formaldehidică, vopsele cu conţinut de plumb, vopsele şi lacuri nitro (pulverizare)
    Prăjitor cărbune de desen, lucrări la încărcarea şi descărcarea retortelor în cuptoare electrice
    Regenerator metale preţioase
    Turnător obicte de artă
    Vopsitor lucrări cu vopsele de plumb, vopsele nitro şi emailuri nitro (pulverizare)
    Producţia bijuteriilor de filigran
    Brunator bijuterii şi obiecte de artă
    Preparator negru
    Producţua articolelor de artă din metal şi lemn
    Formator obiecte de artă turnată, formarea articolelor mari cu greutatea mai mare de 10 kg
    Decapator
    Producţia obiectelor de artă din piatră
    Tăietor piatră, tăierea pietri cu ferestrăul circular sau cu bandă
    Pilitor piatră, lucrări cu ferestrăul circular sau cu bandă
    Şlefuitor-lustruitor articole de piatră, prelucrarea meterialelor din rocă dură
    Strungar lucrări în piatră, prelucrarea articolelor cu greutatea mai mare de 10 kg
    Producţia obicetelor de artă din os şi corn
    Îndreptător plăci de corn
    Măcinător răzătură de oase
    Pilitor os şi corn, lucrări cu ferestrăul circular
    Producţia instrumentelor muzicale
    Prelucrarea sidef, lucrări cu discuri abrazive prin metoda uscată
XXIX. ÎNTRERINDERI, INSTITUŢII ŞI
ORGANIZAŢII DE CULTURĂ
    Studio cinema, studio TV, radioteleviziune şi telecentru, case radiodifuziune sonoră, reproducerea cinematografică, direcţia difuzare a filmelor, laborator cinema
    Butafor vopsirea prin pulverizare, folosind vopsele nitro, luminiscente ş.a.
    Frecător de vopsele la prepararea vopselelor pentru multiplicare folosind litargă şi crom de plumb
    Montator negative, lucrări cu dizolvanţi organici şi clei cinematografic
    Montator pozitive, lucrări cu dizolvanţi organici şi clei cinematografic
    Muncitor la aplicarea straturilor de lac pe pistele magnetice
    Pirotehnician
    Zugrav vopsirea prin pulverizare folosind vopsele nitro, nitrolacuri, luminiscente
    Instalaţii de iluminare culturală
    Muncitor la îngrijirea animalelor sălbatice
    Lucrări de reclamă, prezentare şi machetare
    Machetist machete pentru montare la vopsirea prin pulverizare folosind vopsele nitro, luminiscente ş.a.
    Executant lucrări de prezentare artistică folosind dicloretan, răşini poliesterice, vopsele luminiscente, precum şi vopsirea prin pulverizare folosind vopsele nitro
XXX. GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI SERVICII COMUNALE
    Gospodăria de distribuţie a apei şi canalizare
    Coagulator
    Lăcătuş-reparator la repararea instalaţiilor pentru clorare şi ozonare
    Operator la aerotanc; operator la biofiltre, operator la cîmpurile de nămol, operator la metan-tancuri; operator la decantoare, care lucrează la construcţii de canalizare; operator la separator de nisip şi grăsimi; operator la reţea; operator la construcţii de epurare; operator la filtre, ocupat la construcţii de canalizare; operator la decantoarele de etanjare; operator pe cîmpuri de irigare şi filtrare; operator la instalaţii de înlăturare a sedimentului; operator la instalaţii de deshidratare a sedimentului; operator la instalaţii de uscare a sedimentului; operator la instalaţiile de clorurare
    Ozonator
    Pietrar-zidar, repararea construcţiilor de canalizare
    Notă: La lucrări în calitate de operator, de deserveşte utilajul cu telecomandă, folosirea muncii mino rilor se permite
    Gospodăria de exploatare a gazelor în oraşe, orăşele şi localităţi
    Aparatist la instalaţia de vaporizare
    Electrogazosudor-montator
    Lăcătuş la exploatarea şi reparaţia utilajului cu gaze maşinist la staţia de distribuire a gazelor
    Operator la staţia rezervoarelor de gaze
    Spălătoriile
    Călcător
    Preparator soluţii de spălat
    Stocător lenjerie la centrifugă
    Băile
    Mincitor la deservirea în băi, ocupat la curăţirea treptelor
    Curăţirea chimică şi vopsirea hainelor
    Aburitor-presator
    Aparatist la degresare
    Curăţitor, curăţirea cu dizolvanţi
    Curăţitor pete
    Uscător
    Vopsitor
XXXI. INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII, DE
EXPERTIZĂ MEDICALĂ A MUNCII, INSTITUŢII VETERINARE,
INSTITUŢII DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MEDICALE ŞI DE
ÎNVĂŢĂMÎNT, ÎNTREPRINDERI DE PRODUCERE A PREPARATELOR
BACTERICE ŞI VIROTICE ŞI FABRICI FARMACEUTICE
    Instalaţii de ocrotire a sănătăţii şi de expertiză medicală a muncii
    Dezinfecţionist pregătirea soluţiilor dezinfectate şi nadelor de deratizare
    Lucrări deservirea bolnavilor de tuberculoză, de boli infecţioase, de boli venerice şi psihice, alcoolism cronic şi narcomanie
    Lucrători în instituţii psihice pentru copii, psihoneurologice pentru copii şi în instituţii pentru copii cu deficienţe mintale şi fizice
    Lucrători în leprozorii (antileprozorii), saloane, izolatoare, cabinete şi puncte
    Lucrători în barocamere de operaţie, barocamere cu multe locuri
    Lucrători în secţii (saloane) de anestiziologie; reanimaţii şi terapii intensive
    Lucrători în instituţii reonghenologice (inclusiv flurografice) roentghen-radiologice şi subdiviziuni
    Lucrători în depozite de farmacii la lucrări cu substanţe toxice şi cu acţiunie puternică
    Lucrători în secţii anatomopatologice, săli de disecţii, morgi şi vivarii
    Lucrători la conservarea sîngelui, organelor mari şi ţesuturilor
    Lucrători în încăperi cu hidrogen sulfurat, sulfură, carbon, naftalan şi băi cu rodon
    Lucrători la transportarea, încălzirea, pregătirea şi eliberarea nămolului, ozochiritei şi spălarea prelatelor
    Instituţii medicale de cercetări ştiinţifice, instituţii de învăţămînt, laboratoare ale instituţiilor de ocrotire a sănătăţii
    Lucrători în laboratoarele (secţii) de infecţii deosăbit de periculoase, bacteriologice, virusologice, micoze profunde, sifilis experimental; la lucrări cu substanţe toxice şi cu acţiune puternică
    Lucrători în laboratoare de conservare a ţesutului de cadavree, organe, sînge; în laboratoare patomorfologice (secţii, sectoare), vivarii, voliere
    Fabrici farmaceutice (de producere)
    Lucrători cu substanţe toxice şi cu acţiuni puternice
    Întreprinderi de producţie a preparatelor bacterice şi virotice
    Lucrători cu materiale infecţioase, precum şi la îngrijirea animalelor bolnave
    Lucrători la producerea preparatelor bacterice şi virotice
    Instituţii de veterinărie
    Lucrători cu materiale infecţioase sau presupuse infecţioase, precum şi la îngrijirea animalelor bolnave şi tratarea lor în instituţii veterinare
XXXII. PRODUCEREA MATERIALELOR INSTUCTIV-DIDACTICE
    Lucrători, ocupaţi în secţii de prelucrare a cadavrelor, precum şi la transportarea şi prelucrarea materialului cadaveric
    Lucrători la lucrări de histologie, embriologie şi patologie
    Lucrători la prepararea la umed, macerare şi la microsecţionare
XXXIII. PROFESII GENERALE DIN TOATE RAMURILE
ECONOMIEI NAŢIONALE
    Acumulatorist încărcarea şi repararea acumulatoarelor de plumb
    Anticorozist la smolirea cuvelor şi altor recipiente mari
    Aparatist la clorurare
    Aparatist la prepararea soluţiilor chimice
    Aparatist la stingerea varului
    Autoclavist
    Buncărist
    Cărăuş la transportarea murdăriilor şi precipitaţiilor solide din gropi de murdării şi a cadavrelor de animale
    Colorist
    Curăţitor instalaţii de ventilare, care lucrează la curăţirea şi repararea sistemelor de ventilare şi de captare a prafului
    Curăţitor ţevi
    Defectoscopist la controlul cu raze gama şi roentghen
    Îngrijitor încăperi de serviciu, curăţirea veceurilor publice
    Dezactivator
    Dezinfecţionist
    Dozimetrist
    Elctromecanic ascensoare, la repararea şi întreţinerea termică a ascensoarelor
    Fierbător bitum
    Fierbător masă asfaltică
    Fierbător răşini
    Gazator la întreţinerea staţiilor de distribuire a gazului
    Gazogenist la generatorul cu acetilenă
    Gumator produse metalice
    Încărcător extinctoare
    Laborant analize chimice la analiza, cercetarea şi experimentarea substaneţlor cu acţiune puternică asupra organismului uman
    Lăcătuş la exploatarea şi repararea gazoductelor subterane
    Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi construcţie
    Lăcătuş la reparaţia automobilelor, care lucrează la montarea şi demontarea pneurilor, la repararea automobilelor pentru tramsportarea încărcăturilor de vidanjare, gunoiului putrezit şi substanţelor chimice toxice
    Lăcătuş-reparator, experimentarea şi repararea compresoarelor cu freon şi amoniac şi a instalaţiilor frigorifice
    Maşinist la instalaţia de ventilare şi aspiraţie
    Maşinist la instalaţia de fracţionare a aerului
    Maşinist la instalaţia de gazogeneratoare
    Maşinist la motoare cu ardare internă
    Maşinist la instalaţiile de compresoare
    Maşinist la macarale (macarale)
    Maşinist la elevator
    Maşinist la instalaţia hidropneumatică
    Maşinist la screper (screperist)
    Maşinist la instalaţia frigorifică
    Maşinist la maşina de stivuit
    Maşinist la excavator
    Motorist la motoare electrice, întreţinerea motoarelor electrice de înaltă tensiune
    Muncitori la lucrări cu generatoare optice cvante
    Muncitori la lucrări cu substanţe radioactive şi surse de radiaţie ionizată
    Muncitori la păstrarea şi realizarea vinului, alcoolului, lichiorului, rachiului şi berei
    Muncitori la diverse activităţi legate de folosire mercurului deschis
    Muncitori la dverse activităţi, folosind instumentul pneumatic
    Muncitori la operaţii tehnologice principale de producţie a materialului plastic armat cu fibre de sticlă (în afară de controlor şi extractor de caracteristici optice)
    Muncitori la întreţinerea depozitelor specializate de materiale lubrifiante şi explozive, substanţe chimice toxice, acizi şi alcalii, clor şi clorură de var
    Muncitori care lucrează nemijlocit la procese de păstrare, eliberare şi transportare a produselor petroliere
    Muncitori la exploatarea staţiilor de încărcare cu gaz, transportarea şi deservirea comunicaţiilor de gaz şi a utilajului
    Muncitori care lucrează la înălţimi
    Muncitori care lucrează nemijlocit în bixe, insectarii, vivarii
    Operator la maşinile de copiat şi multiplicat, care lucrează nemijlocit la aparatele electrografice de reproducerea
    Preparator clei
    Neutralizator soluţia de cianură
    Radiomontor antene de televiziune de recepţie
    Revizor tehnic la reţeaua de canalizare şi alimentare cu apă, întreţinerea utilajului în camere subterane şi tunele
    Recepţioner butelii
    Salvagazist
    Spălător la spălarea rezervoarelor de petrol şi chimicale; spălarea pieselor, subansamblurilor şi motoarelor, care funcţionează cu petrol etilat, precum şi la dezinfectarea veselei
    Transportator la producţia de turnătorie, metalurgică şi chimică, în sectoare şi secţii de producţie
    Şlefuitor la lucrări cu discuri abrazive prin metodă uscată
    Trolist
    Turnător masă plastică
    Umplator butelii, împlerea buteliilor cu gaz lichefiat şi clor lichid
    Ungător la ungerea părţii mobile a utilajului, transportului auto, pieselor şi cuplajelor de vagoane la staţiile căii ferate utilajului tehnologic la producţia textilă
    Notă: Deasemenea sînt proscrise persoanelor mai tinere de la 18 ani profesiile şi lucrările:
    la executarea cărora conţinutul de substanţe nocive (chimice şi biologice) în aerul zonei de lucru, precum şi existenţa unor factori de producţie fizici periculoşi şi nocivi (zgomotul; vibraţia; radiaţia electromagnetică, ultravioletă, infraroşie, radioactivă ş.a.) depăşeşte limita de concentrare sau nivelului-limită;
    care ţin de ridicare şi mutarea manuală a greutăţilor;
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 14 pînă la 16 ani - orice greutate;
    pentru persoanele de ambele sexe de la 16 pînă la 18 ani greutăţi de 2 kg (masa totală a greutăţilor mutate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depăşească 700 kg);
    la executarea cărora, de rînd cu lucrul de bază sînt ridicate şi mutate manual greutăţi:
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 14 pînă la 16 ani - greutăţi mai mari de 2 kg;
    pentru persoanele ambelor sexe în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani - mai mult de 4 kg;
    Totodată, durata lucrărilor de mutare manuală a greutăţilor nu trebuie să depăşească o treime din schimbul de lucru, iar masa totală a greutăţilor mutate în timpul schimbului nu trebuie să depăşească pentru persoanele de ambele sexe în vîrsta de la 14 pînă la 16 ani - 175 kg; în vîrsta de la 16 pînă la 18 ani - 350 kg .