HGO568/1995
ID intern unic:  303072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 568
din  11.08.1995
privind înmatricularea audienţilor Academiei de Studii în Domeniul Administrării Publice
de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în anul 1995
Publicat : 26.10.1995 în Monitorul Oficial Nr. 059     Promulgat : 11.08.1995
    În scopul pregătirii    optime   a   cadrelor   de   conducere    şi specialiştilor  pentru  administraţia centrală de stat şi  administrarea publică locală,
Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se înmatriculează în Academia de Studii în Domeniul Administrării Publice  lucrătorii  de  conducere  şi  specialiştii  din  administraţia centrală de stat şi organele administrării publice locale, pentru studii postuniversitare,  de la 18 septembrie 1995, audienţii la secţia de zi - pe  un  termen de doi ani şi la secţia fără frecvenţă - pe un termen  de trei ani (conform anexelor nr. 1 şi nr. 2).
    2. Academia de  Studii în Domeniul Administrării Publice va  asigura toate condiţiile pentru desfăşurarea eficientă a procesului didactic.
       PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI
    Chişinău, 11 august 1995.
    Nr. 568.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 568 din 11 august 1995
LISTA
audienţilor Academiei de Studii în Domeniul Administrării Publice
de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, înmatriculaţi în anul 1995
Secţia de zi
    Agachi Dumitru - inginer al Centralei telefonice automate Nisporeni (Comitetul executiv raional Nisporeni)
    Albu Serghei    - sociolog, şcoala medie nr. 2 din Rezina (Comitetul Executiv raional Rezina)
    Ambros Ion     - specialist coordonator al secţiei tineret şi sport a sectorului Centru (Primăria municipiului Chişinău)
    Anii Valentina    - specialist principal al direcţiei balanţe materiale (Ministerul Economiei)
    Bacalov Alexei    - inginer cadastral al direcţiei agroindustriale Cantemir (Comitetul executiv raional Cantemir)
    Barat Veaceslav   - metodist superior al direcţiei raionale cultură  (Comitetul executiv raional Glodeni)
    Bejenari Valentina- traducător, secţia informaţie tehnică a Institutului de Proiectare "INDUSTRIALPROIECT"
    Beşliu Alexandru  - împuternicit al serviciului de alternativă (Comitetul executiv raional Glodeni)
    Bivol Ion         - şeful secţiei economie şi reforme (Comitetul executiv raional Străşeni)
    Bogdan Svetlana   - veterinar superior pentru combaterea bolilor la animale (Comitetul executiv raional Rezina)
    Brătuţel Ala      - profesor de limbă franceză, şcoala medie din Teleneşti (Comitetul executiv raional Teleneşti)
    Burciu Anatol     - specialist principal al direcţiei arhitecturaconstrucţiilor publice (Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor)
    Butnaru Pavel     - secretar al primăriei s. Obileni ((Comitetul executiv raional Hînceşti)
    Cebotari Valeriu  - specialist principal al direcţiei generale pentru pregătirea şi reciclarea cadrelor                        (Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei)
    Chiperi Angela    - specialist principal al secţiei administrare publică locală (Comitetul executiv raional Căuşeni)
    Chitoroagă Ion    - specialist principal pentru analiza economică (Comitetul executiv raional Călăraşi)
    Ciamian Alexandra - specialist principal al secţiei economie şi prognozare (Comitetul executiv raional Ialoveni)
    Cibotaru Eugenia  - specialist coordonator al secţiei administrare a sectorului Botanica (Primăria municipiului                         Chişinău)
    Ciobanu Elena     - specialist principal al direcţiei învăţămînt public (Comitetul executiv raional Străşeni)
    Ciobanu Iurie     - specialist principal al secţiei cercetare (Ministerul Apărării)
    Ciochirnă Ion     - viceprimar al or. Străşeni (Comitetul executiv raional Străşeni)
    Cojocaru Ala      - secretar al primăriei s. Rediul Mare (Comitetul executiv raional Donduşeni)
    Cojocaru Viorel   - profesor, Colegiul Industrial de Construcţii din municipiul Chişinău (Departamentul          
                          Arhitecturii şi Construcţiilor)
   Cobal Mihai       - profesor de fizică, Colegiul Industrial deConstrucţii din municipiul Chişinău
                          (Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor)
    Creţu Eugenia     - directorul şcolii din s. Albina (Comitetul executiv raional Cimişlia)
    Domenti Raisa     - şef adjunct al inspectoratului fiscal (Comitetul executiv raional Orhei)
    Dumeniuc Adrian   - şeful secţiei valorificări a Asociaţiei de Stat "Moldsilva" (Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei)
    Eni Ghenadie      - specialist principal în problemele privatizării şi proprietăţii al direcţiei raionale economie
                        şi reforme (Comitetul executiv raional Anenii Noi)
    Erhan Ecaterina   - specialist coordonator al centrului de calcul pentru decontarea pensiilor şi indemnizaţiilor
                        (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei)
    Figlear Svetlana  - şef al serviciului personal şi juridic al Centrului poştal Chişinău, filiala              
                        întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" (Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii)
    Goncear Daniela   - şeful secţiei deservire socială a bătrînilor singuratici (Comitetul executiv raional Donduşeni)
    Graur Alexei      - profesor de educaţie fizică, şcoala medie din s. Selemet (Comitetul executiv raional Cimişlia)
    Guţu Alexandru    - primarul s. Ulmu (Comitetul executiv raional  Ialoveni)
    Guţu Ghenadie     - inspector superior al inspectoratului fiscal de stat (Comitetul executiv raional Făleşti)
    Gumeniuc Ion      - locţiitor al comisarului de poliţie pentru anchetare (Comitetul executiv raional                      Străşeni)
    Jalbu Elena       - şeful secţiei cadre a Asociaţiei agroindustriale de prodecere a cărnii de porci (Comitetul
                        executiv raional Basarabeasca)
    Lupaşco Ala       - economist principal al direcţiei financiare  (Comitetul executiv raional Briceni)
    Marciuc Claudia   - metodist bibloteci şcolare (Comitetul executiv raional Căinari)
    Mavrodii Elena    - secretar al comisiei administrative (Comitetul executiv raional Comrat)
    Maximciuc Rodica  - redactor, Departamentul Radio-Moldova Internaţional (Compania de Stat "Teleradio-
                        Moldova")
    Mereşevschi          
    Vladislav         - inspector al secţiei învăţămîntului public (Comitetul executiv raional Soroca)
    Mocanu Victor     - specialist principal, şef adjunct al secţiei, direcţia economie (Primăria municipiului        
                        Chişinău)
    Morari Ion        - specialist coordonator al Centrului de orientare profesională a populaţiei (Ministerul
                        Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei)
    Ouş Tatiana       - translatoare, judecătoria sectorului Ciocana (Ministerul Justiţiei)
    Oxani Dumitru     - secretar al primăriei s. Ursoaia (Comitetul executiv raional Căuşeni)
    Pisica Grigore    - specialist al secţiei juridice a Parlamentului Republicii Moldova
    Racu Constantin   - primarul comunei Codreni (Comitetul executiv raional Căinari)
    Răileanu Romeo    - specialist de categoria I (traducător),  Institutul de Cercetări în Domeniul Economiei                         Agroindustriale (Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei)
    Rotaru Ecaterina  - specialist principal al secţiei proiectare şi evaluare (Ministerul Învăţămîntului)
    Rotaru Felicia    - referent al Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova
    Sacareanu Lilia   - secretar responsabil al comisiei administrative (Comitetul executiv raional Anenii Noi)
    Sandu Svetlana    - secretar al primăriei or. Glodeni (Comitetul executiv raional Glodeni)
    Smirnov Natalia   - şefa sectorului relaţii cu publicul al  bibliotecii municipale "B.P. Hasdeu" din                         municipiul Chişinău (Ministerul Culturii)
    Sofronovici Taisia- profesor clasa vioară, şcoala muzicală pentru copii din s. Selemet (Comitetul executiv raional                         Cimişlia)
    Spinei Viorel     - profesor la Colegiul Agricol din or. Soroca (Comitetul executiv raional Soroca)
    Spînu Natalia     - profesor de biologie şi chimie, şcoala medie incompletă Vadul-Leca (Comitetul executiv                              raional Teleneşti)
    Şarban Svetlana   - şeful secţiei plasare în cîmpul muncii, sectorul Rîşcani al Oficiului Forţei de Muncă Chişinău                         (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei)
    Tarlev Vitalie    - secretar al primăriei s. Başcalia (Comitetul executiv raional Basarabeasca)
    Tărîţa Orest      - şeful serviciului protocol al sectorului pentru relaţii externe (Parlamentul Republicii Moldova)
    Trişca Constantin - laborant, Colegiul Industrial de Construcţii din municipiul Chişinău (Departamentul                        Arhitecturii şi Construcţiilor)
    Ursu Valeriu      - medic-şef adjunct pentru terapie al sanatoriului-profilactoriu "Învăţătorul"                        (Comitetul central al Sindicatului lucrătorilor din învăţămînt)
    Vihrev Lucia      - inspector al serviciului vamal, secţia pasageri a vamei Basarabeasca (Departamentul Controlului                         Vamal)
    Vizir Boris       - şeful secţiei asistenţă socială a sectorului Rîşcani (Primăria municipiului Chişinău)
    Vrabie Emil       - secretar responsabil al comisiei pentru problemele minorilor (Comitetul executiv raional                        Donduşeni)
    Zabolotnîi Sergei - directorul Centrului metodic de învăţămînt (Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei)
    Zibic Elena       - Contabil al direcţiei financiare (Comitetul executiv raional Făleşti)
                        În bază de contract
    Bînzari Valeriu   - directorul campusului studenţesc al Universităţii Tehnice din Moldova
    Cabatut Ion       - inginer principal al Companiei Aeriene de Stat "Air-Moldova" (Primăria municipiului Chişinău)
    Stoianov Elvira   - profesor, şcoala nr. 40 din municipiul Chişinău (Primăria municipiului Chişinău)
    Tărîţa Tamara     - laborant superior al Centrului Naţional pentru Standarde de Limbă
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 568 din 11 august 1995
LISTA
audienţilor Academiei de Studii în Domeniul Administrării Publice
de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, înmatriculaţi în anul 1995
Secţia fără frecvenţă
    Apolschi Ion      vicecomisar de poliţie, sectorul Rîşcani (Ministerul Afacerilor Interne)
    Axeonov Valeriu   viceprimar al municipiului Bălţi (Primăria municipiului Bălţi)
    Azarov Mariana    referent, secţia relaţii interparlamentare a direcţiei relaţii externe a Parlamentului                       Republicii Moldova
    Balanescu Mihai   primarul s. Temeleuţi (Comitetul executiv raional Călăraşi)
    Bădănău Valentina specialist principal pentru lucrările de secretariat (Comitetul executiv raional Ungheni)
    Bejenari Ion      vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Dubăsari (Cocieri)
    Boblic Valentina  şeful secţiei cadre a inspectoratului fiscal Orhei (Comitetul executiv raional Orhei)
    Bordian Alexandru şeful biroului învăţămînt, pregătire fizică şi profesională, brigada de poliţie cu destinaţie                       specială (Ministerul Afacerilor Interne)
    Botnari Pavel     specialist principal în domeniul administrării publice locale (Comitetul executiv raional                       Ialoveni)
    Bradarschi Petru  secretar al Comitetului executiv raional Basarabeasca
    Brînza Lidia      secretar al primăriei comunei Văleni (Comitetul executiv raional Vulcăneşti)
    Bubuioc Vasile    primarul comunei Lăpuşna (Comiteul executiv raional Hînceşti)
    Bujoreanu Dumitru primarul oraşului Cantemir (Comitetul executiv raional Cantemir)
    Butucel Vasile    şeful secţiei financiare a sectorului Ciocana (Ministerul Finanţelor)
    Cainareanu Anatol şef adjunct al direcţiei pricipale de adminisrare şi evidenţă a proprietăţii de stat (Ministerul                       Privatizării)
    Casar Vladimir    inspector al secţiei marfă şi transport a vamei Bălţi (Departamentul Controlului Vamal)
    Căinăreanu          
    Gheorghe          specialist principal al direcţiei principale de dezvoltare a poştei (Ministerul Comunicaţiilor                       şi Informaticii)
    Cebotari Iurcic   şeful vamei Costeşti (Departamentul Controlului Vamal)
    Cernăuţean Igor   specialist al inspectoratului de stat în construcţii (Departamentul Arhitecturii şi                     Construcţiilor)
    Cheptene Ala      specialist principal al direcţiei generale (Ministerul Economiei)
    Ciavdari Larisa   secretar al comisiei raionale pentru lucru cu minorii (Comitetul executiv raional                       Cahul)
    Ciuş Leonid       primarul comunei Micleuşeni (Comitetul executiv raional Nisporeni)
    Ciuş Mihai        şeful secţiei administrare publică locală a sectorului Buiucani (Primăria municipiului Chişinău)
    Ciuvalschi Sofia  economist principal al secţiei buget a  direcţiei financiar-economice (Comitetul executiv raional Cimişlia)
    Crivoi Ion        primarul s. Ucrainca (Comitetul executiv raional Căuşeni)
    Cobîlaş Boris     primarul comunei Cotova (Comiteul executiv raional Drochia)
    Cociu Silvia      specialist principal al secţiei relaţii externe (Departamentul Energetică, Resurse Energetice                       Combustibil)
    Cohaniuc              
    Ecaterina         secretar al primăriei s. Pîrliţa (Comitetul executiv raional Făleşti)
    Costiuc Nina      primarul comunei Budeşti (Comitetul executiv raional Criuleni)
    Cuclenco Ion      primarul s. Slobozia (Comitetul executiv raional Ştefan Vodă)
    Dascăl Ana        directorul şcolii nr. 62 din municipiul Chişinău (Primăria municipiului Chişinău)
    Diacon Ion        şeful secţiei administrare publică locală a sectorului Botanica (Primăria municipiului                       Chişinău)
    Dimineţ Ludmila   şeful oficiului forţei de muncă (Comitetul executiv raional Cahul)
    Donţu Sevastian   specialist coordonator ai direcţiei generale pomilegumicole (Ministerul Agriculturii şi                      Alimentaţiei)
    Dragan Valeriu    şef adjunct al direcţiei operative (Ministerul Afacerilor Interne)
    Duca Svetlana     inspector pentru dezvoltarea comerţului şi alimentaţiei publice, direcţia orăşenească                       de comerţ Soroca (Departamentul Comerţului)
    Filipov Vasile    şeful inspectoratului fiscal raional (Comitetul executiv raional Basarabeasca)
    Formuzan Mihail   viceprimar al or. Ceadîr-Lunga (Comitetul executiv raional Ceadîr-Lunga)
    Frunze Angela     şeful secţiei relaţii externe (Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere tehnică)
    Frunze Svetlana   corespondent al redacţiei ziarului "Curierul de Seară" (Primăria municipiului Chişinău)
    Frunze Tudor      vicepreşedinte al Comitetului executiv raional Soroca
    Fulga Mihail      şef de secţie la Centrul de orientare profesională a populaţiei (Ministerul Muncii, Protecţiei                              Sociale şi Familiei)
    Galaju Ion        şef adjunct al serviciului cadre, Academia Naţională de Poliţie (Ministerul Afacerilor                       Interne)
    Gherciu Viorel    colaborator al proiectului Pilot de privatizare "TACIS" (Comitetul executiv raional Orhei)
    Glebov Nicolae    şeful secţiei transmisiuni speciale a marelui stat-major (Ministerul Apărării)
    Goiman Leonid     secretar al preturii sectorului Ciocana (Primăria municipiului Chişinău)
    Gonţa Zinaida     economist coordonator al direcţiei generale pentru conturi naţionale şi indicatori                       macroeconomici (Departamentul Statisicii)
    Harti Tatiana     secretar al primăriei comunei Zolotievca  (Comitetul executiv raional Căinari)
    Iabanji Iulia     şeful secţiei reforme economice a direcţiei pentru economie şi reforme (Comitetul executiv                       raional Căuşeni)
    Ichizli Vasile    preşedintele Comitetului executiv raional Comrat
    Ivanov Petru      secretar al Comitetul executiv raional Comrat
    Lanico Liuba      secretar al primăriei s. Găleşti (Comitetul executiv raional Străşeni)
    Lazu Tamara       şeful direcţiei economico-financiare (Comitetul executiv raional Ungheni)
    Leşco Andrei      medic-şef adjunct al policlinicii Asociaţiei Curativ-Sanatoriale (Cancelaria de Stat a                       Republicii Moldova)
    Leu Victor        prim-secretar, direcţia O.N.U. şi a instituţiilor specializate (Ministerul Afacerilor Externe)
    Madan Virgiliu    specialist principal al secţiei administrare publică locală a sectorului Centru (Primăria                       municipiului Chişinău)
    Mariţ Vladimir    şeful secţiei asigurări sociale (Comitetul executiv raional Dubăsari (Cocieri)
    Mocanu Iacob      şeful secţiei administrare publică locală (Comitetul executiv raional Glodeni)
    Morozan Alexandra economist principal al direcţiei generale statistica agriculturii (Departamentul                        Statisticii)
    Moscalenco Sofia  secretar al primăriei s. Horodişte  (Comitetul executiv raional Rezina)
    Moţîpan        
     Constnatin        avocat, biroul asistenţă juridică Anenii Noi (Comitetul executiv raional Anenii Nou)
    Musteaţă Valeriu  primarul s. Săiţi (Comitetul executiv raional  Căuşeni)
    Muşuc Mihai       primarul s. Gura Bîcului (Comitetul executiv raional Anenii Noi)
    Mutavci Nicolae   primarul or. Taraclia (Comitetul executiv raional Taraclia)
    Nesterenco
    Constantin        şeful catedrei discipline de profil a secţiei de mecanizare a complexului agrar (Ministerul                       Agriculturii şi Alimentaţiei)
    Ostafii Valeriu   consultant al sectorului protocol al direcţiei pentru relaţii externe (Aparatul Parlamentului                       Republicii Moldova)
    Ostap Vera        secretar al primăriei comunei Varniţa (Primăria comunei Varniţa, or. Bender)
    Paereli Vladimir  inspector superior al serviciului cadre al Comisariatului general de poliţie (Ministerul                       Afacerilor Interne)
    Panciuc Ada       specialist principal (Ministerul Afacerilor Externe)
    Pasat Viorica     secretar al primăriei comunei Scumpia (Comitetul executiv raional Făleşti)
    Patraman Fedora   şeful administraţiei economie şi finanţe (Comitetul executiv raional Comrat)
    Pîslă Mihai       specialist principal al direcţiei medico-militare (Ministerul Apărării)
    Plopa Iurie       vicepreşedinte al Comitetului executiv raional Basarabeasca
    Policinschi
    Gheorghe          primarul s. Doroţcaia (Comitetul executiv raional Dubăsari (Cocieri)
    Popa Valentina    primarul comunei Tătărăuca Veche (Comitetul  executiv raional Donduşeni)
    Popuşoi Anatolie  preşedintele Comitetului executiv raional Căinari
    Popuşoi Bujor     locţiitorul comandantului brigăzii infanterie moto "Moldova" pentru munca cu efectivul                       (Ministerul Apărării)
    Puşca Alexandra   secretar al primăriei s. Cruglic (Comitetul executiv raional Criuleni)
    Puşcuţa Sergiu    economist coordonator al secţiei impozitelor directe a direcţiei generale politică fiscală a                       departamentului analiză şi expertiză financiară (Ministerul Finanţelor)
    Ropot Nicolae     primarul oraşului Sîngerei (Comitetul executiv raional Sîngerei)
    Roşca Eugenia     specialist principal al secţiei administrare publică locală (Comitetul executiv raional                       Teleneşti)
    Rotari Vitalie    specialist principal al secţiei administrare publică locală (Comitetul executiv raional                       Donduşeni)
    Rusnac Victor     şeful secţiei dezvoltare socială (compania de Stat "Teleradio-Molodva")
    Rusu Anastasia    secretar al primăriei s. Colibaşi (Comitetul executiv raional Vulcăneşti)
    Rusnac Elena      secretar al primăriei s. Bulboaca (Comitetul executiv raional Briceni)
    Sandu Maia        specialist principal al direcţiei principale colaborare şi organizaţii economice internaţionale                       (Ministerul Economiei)
    Secania Tatiana   medic, spitalul republican al Asociaţiei Curativ-Sanotoriale (Cancelaria de Stat a Republicii                       Moldova)
    Scutelnic Andrei  preşdintele Comitetului executiv raional Căuşeni
    Sîlnic Alexandru  şeful secţiei selectare şi repartizare a cadrelor, locţiitorul şefului direcţiei cadre (Ministerul                       Apărării)
    Snigur Vasile     şeful vamei Rîbniţa (Departamentul Controlului Vamal)
    Spatari Iurie     inginer-şef al policlinicii Asociaţiei Curativ- Sanatoriale (Cancelaria de Stat a Republicii                       Moldova)
    Spătaru Timofei   şef adjunct al direcţiei dezvoltare social- economică a comunelor suburbane (Primăria                       Municipiului Chişinău)
    Spinei Ion    specialist principal al secţiei principale  proiectări şi evaluare a disciplinelor exacte                      (Ministerul Învăţămîntului)
    Stoianov Tatiana  şeful direcţiei învăţămînt pentru minorităţile naţionale (Ministerul Învăţămîntului)
    Şevciuc Ion       medic-şef al spitalului raional din or. Ceadîr-Lunga (Comitetul executiv raional Ceadîr-Lunga)
   Tuluş Ana         Specialist principal al secţiei generale (Comitetul executiv raional Taraclia)
    Ţîşevdchi Anato   directorul întreprinderii de arendă a transportului auto (Ministerul Serviciilor                     Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe)
    Ţîbrigan Victor   specialist principal al direcţiei operaţii (Ministerul Apărării)
    Ţopa Andrei       specialist principal al secţiei administrare publică locală (Comitetul executiv raional                      Ocniţa)
    Ţurcan Constantin medic-şef al spitalului clinic republican de psihiatri (Ministerul Sănătăţii)
    Ţurcan Sergiu     primarul or. Floreşti (Comitetul executiv raional Floreşti)
    Ungureanu Vasile  locţiitor al şefului secţiei asistenţă socială (Comitetul executiv raional Ialoveni)
    Ursu Andrei       primarul s. Suruceni (Comitetul executiv raional Ialoveni)
    Ursu Petru        primarul or. Anenii Noi (Comitetul executiv raional Anenii Noi)
    Uzatîi Elena      secretar al municipiului Bălţi (Primăria municipiului Bălţi)
   Vioară Andrei     primarul s. Tomai (Comitetul executiv raional Leova)
    Zalevschi Larisa  specialist principal al serviciului personal, direcţia administraţie şi personal (Ministerul                       Afacerilor Externe)
Se înmatriculează pe bază de contract
    Bănărescu Vitalie şef al secţiei Asociaţiei de producere "Alfa" din municipiul Chişinău
    Băhneanu Vasile   directorul filialei Finistrans a asociaţiei pe acţiuni "Transconstrucţia"
    Bevziuc Ion       preşedintele gospodăriei agricole "Slobozia" (Comitetul executiv raional Ştefan-Vodă)
    Cebotari Serghei  preşedintele URECOOP Leova (Uniunea Asociaţiilor de Consum MOLDCOOP)
    Coropcian Ion     şeful direcţiei de producere a gospodăriei locativ-comunale Cricova (Ministerul Serviciilor                       Comunale şi Exploatării Fondului de Locuineţe)
    Damaşcan Nicolae  preşedintele gospodăriei agricole "Sobari" (Comitetul executiv raional Soroca)
    Fornea Tamara     organizator al Corpului "Armata Salvării"  (Chişinău Central Corps)
    Grosu Eleonora    secretar, Oficiul O.N.U. (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare)
    Grosu Vasile      preşedintele URECOOP Străşeni (Uniunea Asociaţiilor de Consum MOLDCOOP)
    Ivanov Petru      preşedintele gospodăriei agricole "Doroţcaia" (Comitetul executiv raional Dubăsari (Cocieri)
    Maioru Tudor      preşedintele asociaţiei pe acţiuni "Dolna" (Comitetul executiv raional Nisporeni)
    Moldovan Mircea   directorul direcţiei de construcţii a drumurilor nr. 6 Soroca (Comitetul executiv raional Soroca)
    Mecheşchin Dina   specialist de categoria I la Banca Comercială "Înterprinzbancă", municipiului Chişinău
    Otean Vasile      specialist principal al Consiliului Republican al Sinsicatului lucrărilor din energetică
    Stanco Eugenia    specialist principal al Bursei Valutare Interbancare a Republicii Moldova
    Tîrşina Pavel     preşedintele gospodăriei agricole "Ineşti" (Comitetul executiv raional Teleneşti