HGO571/1999
ID intern unic:  303095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 571
din  21.06.1999
cu privire la unele măsuri în vederea respectării
condiţiilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere
Publicat : 24.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 065     Promulgat : 21.06.1999
    Întru organizarea  lucrului pentru schimbul şi eliberarea permiselor de  conducere  auto şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor  în conformitate   cu  cerinţele  Convenţiei  asupra  circulaţiei   rutiere, încheiată   la  8  noiembrie  1968,  la  Viena,  în  cadrul  Conferinţei Organizaţiei   Naţiunilor  Unite  pentru  circulaţia  rutieră,  Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se consideră nevalabile, începînd cu 1 septembrie 1999, permisele de  conducere  auto  şi certificatele de  înmatriculare  a  vehiculelor, eliberate  pînă  la  punerea în aplicare a tipurilor  mecanolizibile  de permis  de  conducere  şi certificat de înmatriculare a  mijloacelor  de transport, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 778 din 20 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial, 1996, nr. 11-12, art. 57).
    2. Ministerul Afacerilor Interne:
    va organiza programul   de  lucru  al  serviciilor  de  evidenţă  şi documentare  a  corpului  de conducători auto şi a  vehiculelor  într-un regim care să asigure executarea hotărîrii în cauză;
    în scopul reducerii    cheltuielilor,   ce   ţin   de    necesitatea identificării  vehiculelor, va organiza verificarea acestora şi primirea actelor nemijlocit în locurile de parcare în masă;
    va efectua schimbul  permiselor  de conducere auto fără  examene  la prezentarea obligatorie a certificatelor medicale în vederea aptitudinii acestora pentru conducerea autovechiculelor ce fac parte din categoriile corespunzătoare;
    prin mijloacele  mass-media va informa populaţia, întreprinderile şi organizaţiile despre termenele de valabilitate a permiselor de conducere auto  şi  a  certificatelor de înmatriculare a  vehiculelor,  precum  şi despre regimul de lucru al serviciilor de evidenţă şi documentare.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor interne                    Victor Catan
    Chişinău, 21 iunie 1999.
    Nr. 571