HGA581/2002
ID intern unic:  303181
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 581
din  08.05.2002
cu privire la crearea Comitetului Naţional "Ramsar"
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 680
    Abrogată prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comitetul Naţional "Ramsar" pentru implementarea prevederilor Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1971).
    2. Se aprobă componenţa nominală a Comitetului Naţional "Ramsar", conform anexei.
    3. Comitetul Naţional "Ramsar" va asigura coordonarea activităţilor de implementare a prevederilor Convenţiei de la Ramsar din 1991 şi va elabora, în termen de un an, Planul de acţiuni privind dezvoltarea reţelei zonelor umede din Republica Moldova.
    4. Comitetul Naţional "Ramsar" va atrage în activitatea de implementare a Convenţiei nominalizate specialişti ce activează în domeniul ecosistemelor acvatice din diferite instituţii ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi din universităţi cu profil biologic.
    5. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţie a unor membri ai Comitetului Naţional "Ramsar", funcţiile lor în cadrul Comitetului le vor exercita persoanele nou-desemnate în posturile respectve, fără emiterea unei hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                  Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                             Ion Morei

    Chişinău, 8 mai 2002.
    Nr. 581.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 581
din 8 mai 2002

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului Naţional "Ramsar"
    DUCA Gheorghe          - ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
                                           (preşedintele Comitetului)
    BEJENARU Ion           - şef secţie arii protejate, direcţia generală arii protejate
                                           şi biodiversitate a Ministerului Ecologiei, Construcţiilor
                                           şi Dezvoltării Teritoriului (secretarul Comitetului)
Membrii Comitetului:
    COVALIU Sergiu         - consultant principal, direcţia agricultură a Cancelariei
                                           de Stat
    NEGRU Andrei             - vicedirector al Institutului de Cercetări şi Proiectări
                                            Silvice al Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"
    MUNTEANU Andrei    - vicedirector al Institutului de Zoologie al Academiei
                                            de Ştiinţe a Moldovei
    SANDU Maria              - vicedirector al Institutului Naţional de Ecologie
    BOIAN Ilie                    - vicedirector al Serviciului de Stat "Hidrometeo"
    CIOBANU Anatol         - vicedirector general al Agenţiei de Stat pentru
                                             Silvicultură " Moldsilva"
    COZARI Tudor             - şef catedră biologie animală a Universităţii de Stat
                                            Tiraspol
   CĂTRINESCU Valeriu  - vicedirector al Concernului Republican pentru
                                            Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei", director al
                                            Institutului de Proiectări ale Sistemelor de Gospodărire
                                            a Apelor "Acvaproiect"
    ZUBCOV Nicolae          - cercetător ştiinţific, coordonator al Institutului de
                                             Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    TROMBIŢCHI Ilie         - membru al Consiliului Societăţii Ecologice "Biotica".