HGO60/2001
ID intern unic:  303324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 60
din  26.01.2001
cu privire la reglarea numerică a efectivului de gîşte sălbatice
migratoare pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 01.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 96
    În temeiul demersurilor autorităţilor publice locale şi ale agenţilor economici, în scopul reglării numerice a efectivului gîştelor sălbatice migratoare, care cauzează pagube mari semănăturilor de toamnă, şi în conformitate cu Legea regnului animal, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se prelungeşte, pînă la 28 februarie 2001, termenul de vînătoare a gîştelor sălbatice migrătoare în fondurile de vînătoare din judeţele Edineţ şi Taraclia, U.T.A. Găgăuzia, sectorul Ştefan Vodă (judeţul Tighina) şi sectorul Rîşcani (judeţul Bălţi).
    2. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, Societatea Vînătorilor şi Pescarilor:
    în comun cu Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vor determina metodele şi limitele de vînătoare a gîştelor sălbatice migratoare în fondurile de vînătoare, arendate de Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, din U.T.A. Găgăuzia, judeţele Edineţ şi Taraclia, sectorul Ştefan Vodă (judeţul Tighina) şi sectorul Rîşcani (judeţul Bălţi);
    în comun cu comisariatele de poliţie din teritoriile respective vor exercita un control strict asupra respectării de către vînători a regulilor de vînătoare şi a securităţii.
    3. Selectarea prin împuşcare a gîştelor sălbatice migratoare, în scopul reglării lor numerice, se va efectua în zilele de sîmbătă, duminică şi miercuri, în mod organizat, cu respectarea măsurilor de securitate în terenurile de vînătoare neîmpădurite, atribuite Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, conform permiselor eliberate de această societate.
    4. Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, în termen de 10 zile de la expirarea acţiunii prezentei hotărîri, va prezenta Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului darea de seamă privind numărul gîştelor sălbatice selectate prin împuşcare.
    5. Prezenta hotărîre este valabilă pînă la 1 martie 2001.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul mediului şi
    amenajării teritoriului                                          Ion RĂILEANU

    Chişinău, 26 ianuarie 2001.
    Nr. 60.