HGO628/1995
ID intern unic:  303515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 628
din  11.09.1995
cu privire la reorganizarea şi privatizarea
 întreprinderii de stat "Moldtelecom"
Publicat : 24.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 523

În scopul realizării Programului de stat de privatizare în Republica Moldova pentru anii 1995-1996, a  Programului de Dezvoltare  a Telecomunicaţiilor  şi  a Programului de Cooperare Tehnică, aprobat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în vederea reorganizării şi dezvoltării întreprinderii "Moldtelecom", Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se acceptă  reorganizarea întreprinderii de stat "Moldtelecom" în societate pe acţiuni în condiţiile în care valoarea  patrimoniului întreprinderii  - cota statului va constitui cel puţin 60 %, iar pînă la 40 procente vor constitui  investiţiile  directe  de capital  ale investitorului  (investitorilor)  în prestarea  serviciilor  de telecomunicaţii.
2. Selectarea  investitorilor  se va efectua în modul stabilit  prin licitaţie (tender) internaţională deschisă.
3. Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat şi Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii vor elabora şi prezenta Guvernului  Republicii  Moldova  proiectul individual de  privatizare  a întreprinderii "Moldtelecom".
    
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                            Andrei SANGHELI

Chişinău, 11 septembrie 1995.
Nr. 628.

Contrasemnată:
Ministrul comunicaţiilor
şi informaticii                                                         Ion Casian
Ministrul privatizării şi
administrării proprietăţii
de stat                                                                     Ceslav Cioban