HGO662/1992
ID intern unic:  303784
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 662
din  12.10.1992
Cu privire la stabilirea perimetrului zonei conflictului
armat şi perioadei acţiunilor de luptă din zona nistreană a Republicii Moldova
Publicat : 30.10.1992 în Monitorul Oficial Nr. 010     Promulgat : 12.10.1992     Data intrarii in vigoare : 30.10.1992
În conformitate  cu  punctul  2 din hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova din 5 august 1992 nr. 520 "Cu privire la măsurile primordiale de protecţie  socială  a  persoanelor, participante  la  acţiuile  militare pentru  apărarea  integrităţii şi independenţei Republicii  Moldova,  şi acordarea  ajutorului  necesar  cetăţenilor şi familiilor,  afectate  de conflictului militar" Guvernului Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se stabileşte  data  de  2 martie 1992  (ziua  eliberării  satului Cocieri, raionul Dubăsari, de gardişti şi cazaci) - începutul acţiunilor de  luptă din zona nistreană a Republicii Moldova, iar data de 13 august 1992 (ziua dezangajării forţelor implicate în conflict) - sfîrşitul lor.
2. Zonă a conflictului  militar  se  consideră teritoriul  situat  pe malul  drept  al rîului Nistru cu lăţimea de 15 km, care  mărgineşte  la nord  cu satele Vîşcăuţi şi Susuleni, raionul Orhei, la sud - cu  oraşul Căuşeni,  satele  Talmaz  şi  Răscăieţi, raionul Ştefan  Vodă.  În  zona nominalizată  se  includ  şi  localităţile situate  pe  malul  stîng  al Nistrului:  Cocieri, Corjevo, Coşniţa, Doroţcaia, Lunga, Molovata  Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Roghi, raionul Dubăsari, şi oraşul Dubăsari.
  PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                 Andrei SANGHELI
  Chişinău, 12 octombrie 1992
  nr. 662