HGO679/1999
ID intern unic:  303914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 679
din  22.07.1999
privind crearea depozitelor vamale libere specializate
pentru păstrarea produselor petroliere
Publicat : 29.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 80
    În scopul creării fondurilor de rezervă de produse petroliere pentru asigurarea complexului economic şi al evitării cazurilor de reţinere la frontieră a garniturilor de tren şi autocarelor cu aceste produse, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Departamentul controlului vamal va emite autorizaţii privind organizarea depozitelor vamale libere specializate pentru stocarea, păstrarea şi distribuirea produselor petroliere în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 608 din 10 august 1994 "Despre crearea pe teritoriul Republicii Moldova a depozitelor vamale libere".
    2. Se stabileşte că aceste depozite vor fi create numai la bazele petroliere ale agenţilor economici ce dispun de capacităţi de păstrare de peste 10 mii m.c., necesare pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                               Ion Păduraru
    Ministrul agriculturii şi
    industriei prelucrătoare                                      Valeriu Bulgari

    Chişinău, 22 iulie 1999.
    Nr. 679.