HGO681/2002
ID intern unic:  303934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 681
din  30.05.2002
cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul
 asigurării securităţii industriale la obiectele industrial periculoase
Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 770
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Acordul de colaborare în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industrial periculoase, semnat la 28 septembrie 2001, în or. Moscova, şi se prezintă Parlamentului Republicii Moldova spre informare.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al C.S.I. aprobarea acordului nominalizat.
3. Departamentul Standardizare şi Metrologie va întreprinde măsurile necesare întru realizarea prevederilor acordului menţionat.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor externe                                      Nicolae Dudău
    Ministrul justiţiei                                                       Ion Morei

    Chişinău, 30 mai 2002.
    Nr. 681.