HGO738/2003
ID intern unic:  304358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 738
din  17.06.2003
cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea Codului silvic
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126     art Nr : 776
În scopul perfecţionării şi armonizării legislaţiei silvice şi pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 350-XV din 12 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 133-135, art. 1021), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului silvic şi se prezintă Parlamentului Republicii Moldova spre examinare.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei             Ştefan Odagiu
Viceprim-ministru, ministrul
agriculturii şi industriei alimentare              Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor             Zinaida Grecianîi
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                   Gheorghe Duca
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                      Vasile Zgardan
Ministrul apărării             Victor Gaiciuc
Ministrul justiţiei                    Vasile Dolghieru
Chişinău, 17 iunie 2003.
Nr. 738.