HGO787/1994
ID intern unic:  304708
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 787
din  27.10.1994
Cu privire la organizarea livrării sistemice
şi stabile a produselor petroliere în Republica Moldova
Publicat : 24.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 014     Promulgat : 27.10.1994
   Luînd în considerate   importanţa   produselor   petroliere   pentru asigurarea  necesităţilor  vitale ale ţării, funcţionării stabile şi  de mare  eficienţă  a complexului ei economic, Guvernul Republicii  Moldova hotărăşte:
    1. Se acceptă  propunerea  Asociaţiei  de Stat de  Producţie  pentru Combustibil  privind  organizarea  livrării  sistematice  şi  stabile  a produselor   petroliere  în  Republica  Moldova  din  contul  realizării proiectului  de impozitare a tehnologiilor şi utilajelor moderne  pentru extracţia  de  ţiţei în regiunile Tiumen şi Orenburg din Federaţia  Rusă prin   participarea   Republicii   Moldova   la   întreprinderea   mixtă americano-rusă.
    2. În scopul  realizării  programului  de asigurare  sistematică  şi stabilă  a republicii cu produse petroliere, se instituie o societate pe acţiuni cu formă mixtă de propiretate "Viaduk".
    Se pune în sarcina   Asociaţiei   de   Stat  de   Producţie   pentru Combustibil:
    să se prezinte   în   numele  Republicii  Moldova  în  calitate   de cofondator  al  societăţii pe acţiuni nominalizate, virînd în fondul  ei statutar 10 mii lei, şi să reprezinte interesele republicii;
    să asigure participarea  societăţii  pe  acţiuni  la  întreprinderea mixtă americano-rusă cu o cotă-parte de pînă la 40 la sută, din petrolul obţinut de la realizarea proiectului nominalizat;
    3. Ministerul  Finanţelor şi Ministerului Apărării vor soluţiona  în mod  operativ chestiunea alocării a 30 milioane dolari S.U.A. Asociaţiei de  Stat de Producţie pentru Combustibil din contul mijloacelor obţinute de  la  comercializarea tehnicii speciale şi altor încasări valutare  în formă  de  credit  de  stat cu o dobîndă anuală de 10%,  ce  ar  asigura participarea  Republicii Moldova la întreprinderea mixtă  americano-rusă de  extracţie  a  ţiţeiului şi livrare a  producţiei  petroliere  pentru necesităţile ţării.
    4. Asociaţia de Stat de Producţie pentru Combustibil va asigura:
    livrarea în republică,   prin  intermediul  societăţii  pe   acţiuni "Viaduk", a cîte 500 mii tone de produse petroliere în primii doi ani de la începutul finanţării proiectului nominalizat, mărind volumul lor pînă la 1 milion tone anual în următorii trei ani;
    rambursarea mijloacelor  alocate,  în termen de doi ani, din  contul livrării de produse petroliere şi încasărilor valutare;
    livrarea stabilă  continuă  a produselor petroliere în republică  şi obţinerea de venituri corespunzătoare.
             PRIM-MINISTRU
             AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI