HGO797/1998
ID intern unic:  304780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 797
din  17.07.1998
pentru aprobarea Acordului  cu privire la promovarea unei politici coordonate
în domeniul tranzitării petrolului şi produselor petroliere prin conducte magistrale
Publicat : 13.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 075     Promulgat : 17.07.1998
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă   Acordul  cu  privire  la  promovarea  unei   politici coordonate  în domeniul tranzitării petrolului şi produselor  petroliere prin  conducte  magistrale,  semnat la Moscova, la12  aprilie  1996,  în cadrul  şedinţei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii  Statelor Independente,  prezentîndu-l  Parlamentului şi Preşedintelui  Republicii Moldova spre informare.
    2. Ministerul   Afacerilor   Externe  va  notifica   Secretariatului Executiv al C.S.I. aprobarea acordului nominalizat.
    3. Departamentul  Energetică,  Resurse  Energetice  şi  Combustibil, Ministerul  Finanţelor  (departamentul  controlului  vamal),  Ministerul Economiei  şi Reformelor, Ministerul Transporturilor şi  Comunicaţiilor, Ministerul  Mediului vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului sus-numit.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC
    Chişinău, 17 iulie 1998.
    Nr. 797.