HGO801/2000
ID intern unic:  304824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 801
din  08.08.2000
pentru aprobarea Acordului între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din Romînia şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos
Publicat : 17.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 102     Promulgat : 08.08.2000
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Acordul între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din Romînia şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos, semnat la 5 iunie 2000, în or. Bucureşti, şi se prezintă Parlamentului spre informare.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Secretarului General al Consiliului Europei aprobarea acordului sus-menţionat.
3. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul mediului
şi amenajării teritoriului                                      Arcadie Capcelea
Ministrul afacerilor externe                                  Nicolae Tăbăcaru
Chişinău, 8 august 2000.
Nr. 801.