HGA959/2005
ID intern unic:  305730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 959
din  09.09.2005
cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi
documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului
(Transnistria)
Publicat : 16.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 123-125     art Nr : 1032
    HG1501 din 29.12.06, MO1-2/05.01.07 art.6
    HG805 din 10.07.06, MO106-111/14.07.06 art.838
    HG1390 din 27.12.05, MO182/31.12.05 art.1485


    În scopul asigurării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) cu acte de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că:
    persoanele domiciliate în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) care întrunesc condiţiile Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 pot să-şi confirme cetăţenia Republicii Moldova în orice oficiu teritorial de evidenţă şi documentare a populaţiei prin aplicarea ştampilei respective în paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974).
   
[Pct.1 al.2) modificat prin HG911 din 30.12.09, MO197-200/31.12.09 art.997]
     [Pct.1 al.2) modificat prin HG445 din 21.07.09, MO115-117/24.07.09 art.503]
    [Pct.1 al.2) modificat prin HG4 din 16.01.09, MO10-11/23.11.09 art.33]
    [Pct.1 al.2) modificat prin HG893 din 25.07.08, MO138-139/29.07.08 art.895]
   
[Pct.1 al.2) modificat prin HG7 din 16.01.08, MO11-12/18.01.08 art.70]
    [Pct.1 al.2) modificat prin HG758 din 02.07.07, MO94-97/06.07.07 art.786]

     Pentru cetăţenii din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), paşapoartele
de tip sovietic (modelul anului 1974) în care se conţine menţiunea despre cetăţenia Republicii Moldova şi este indicat numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sînt valabile pe un termen nelimitat;
   
[Pct.1 al.3) modificat prin HG911 din 30.12.09, MO197-200/31.12.09 art.997]
    [Pct.1 al.3) modificat prin HG1501 din 29.12.06, MO1-2/05.01.07 art.6]
    [Pct.1 al.3) modificat prin HG805/10.07.06, MO106-111/14.07.06 art.838]
    [Pct.1 al.3) modificat prin HG1390/27.12.05, MO182/31.12.05 art.1485]
    actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte se eliberează gratuit persoanelor care, la data de 10 septembrie 2005, erau înregistrate în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria);
    eliberarea gratuită a actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte către cetăţenii din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) se efectuează o singură dată (la prima documentare).
    2. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va asigura:
   
[Pct.2 al.1) modificat prin HG911 din 30.12.09, MO197-200/31.12.09 art.997]
    aplicarea unei proceduri simplificate de confirmare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru persoanele domiciliate în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria);
    eliberarea gratuită a actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte către categoria de cetăţeni indicată în punctul 1 al  prezentei hotărîri.
    3. Autorităţile administraţiei publice locale ale raioanelor Anenii Noi (inclusiv Varniţa), Floreşti (Sănătăuca), Rezina, Dubăsari (Ustia), Criuleni, Ştefan Vodă, Căuşeni (inclusiv Căinari), pînă la 15 septembrie 2005, vor pune la dispoziţia oficiilor teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale încăperi suplimentare pentru audierea cetăţenilor şi organizarea activităţii, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 385 din 5 iulie 1996.
   4. Se stabileşte că cheltuielile ce ţin de executarea prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor bugetului de stat şi alte surse financiare adiţionale, compensarea cărora va fi efectuată de Ministerul Finanţelor în baza calculelor privind cheltuielile reale.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                       Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                  Zinaida Grecianîi
    Ministrul reintegrării                                               Vasile Şova
    Ministrul justiţiei                                                      Victoria Iftodi

    Chişinău, 9 septembrie 2005.
    Nr. 959.