HMFA154/1997
ID intern unic:  306371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
HOTĂRÎRE Nr. 154
din  03.06.1997
Regulamentul cu privire la obiectele de mică valoare  şi scurtă durată
Publicat : 26.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 041     Promulgat : 03.06.1997
ABROGAT 01.01.1999
1. Principii de bază
    1.1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului  Republicii  Moldova  din  16 ianuarie 1996  "Cu  privire  la reevaluarea   mijloacelor   fixe"  30  şi  determină  modul   raportării obiectelor  şi  mijloacelor  de muncă la obiectele de  mică  valoare  şi scurtă durată şi modul de calculare a uzurii lor.
    1.2. Prezentul  regulament  se  extinde asupra  tuturor  persoanelor juridice  şi  fizice,  care desfăşoară activitate de  întreprinzător  şi înregistrate   în  Republica  Moldova,  precum  şi  asupra   filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale, care se află atît pe teritoriul Moldovei, cît şi peste hotarele ei.
    1.3. În regulamentul  de  faţă  se utilizează termeni  cu  următorul conţinut:
    Valoarea rămasă   este  suma  netă  (valoarea  bunurilor   materiale utilizabile),  pe  care întreprinderea prevede să o obţină din activ  la expirarea  termenului duratei de utilizare a acestuia fără  cheltuielile presupuse de scoatere din uz.
    Obiectele de  mică  valoare  şi  scurtă  durată  sînt  nişte  active valoarea  unitară a cărora este mai mică decît limita stabilită  (limita valorii  per  unitate  este  stabilită de legislaţie  pentru  a  raporta activele la mijloace fixe sau obiecte de mică valoare şi scurtă durată), indiferent  de  durata lor de exploatare sau termenul de  exploatare  al cărora este mai mic de un an, indiferent de valoarea unitară a acestora.
    Uzura obiectelor   de   mică  valoare  este  raportarea   unică   la cheltuielile  de  producţie ale valorii uzurabile a obiectelor  de  mică valoare,  care  sînt  supuse calculării uzurii în momentul  livrării  în exploatare a acestora de la depozit.
    În bilanţ obiectele de mică valoare şi scurtă durată sînt reflectate la valoarea rămasă prevăzută.
    1.4. În conformitate  cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 30  din 16 ianuarie 1996 "Cu privire la reevaluarea mijloacelor fixe" nu se  referă  la  mijloacele  fixe şi se iau la evidenţă  în  calitate  de mijloace circulante:
    (a) obiectele, cu termenul de exploatare pînă la 1 an, indiferent de valoarea lor;
    (b) obiectele  cu  valoarea  iniţială,  precum  şi  cu  valoarea  de înlocuire  în limita stabilită de legislaţia Republicii Moldova pentru o unitate, indiferent de termenul lor de exploatare;
    (c) echipamentul  de  protecţie,  lenjeria şi  accesoriile  de  pat, indiferent de valoarea şi durata lor de exploatare;
    (d) echipamentul   special,   destinat   distribuirii   lucrătorilor întreprinderii indiferent de valoare şi durata lui de exploatare;
    (e) uneltele  de pescuit (drage cu plasă de pescuit, năvoade, plase, unelte  de  pescuit,  vintire şi alte unelte de pescuit)  indiferent  de termenul lor de exploatare;
    (f) echipamentul   şi   dispozitivele  speciale,  destinate   pentru îndeplinirea comenzilor speciale, indiferent de valoarea lor;
    (j) ambalajul  pentru depozitarea mărfurilor sau pentru îndeplinirea proceselor  tehnologice cu valoarea în limita stabilită pentru o unitate în modul, prevăzut în subpunctul (b);
    (h) construcţiile  provizorii  (neprevăzute  în lista  de  titluri), dispozitivele  şi  instalaţiile, cheltuielile pentru construirea  cărora sub   formă   de   uzură   sînt  trecute   la   costul   lucrărilor   de construcţie-montaj    în    componenţa   cheltuielilor    generale    şi administrative   (de  regie)  limitate  şi  lucrărilor  de  prospecţiuni geologice executate.
    Animalele adulte  de  producţie  şi reproducţie (inclusiv  mici)  se consideră mijloace fixe, indiferent de valoarea lor.
    1.5. Obiectele  enumerate  mai sus se atribuie la obiectele de  mică valoare şi scurtă durată.
    1.6. Evidenţa  contabilă  a  obiectelor de mică  valoare  şi  scurtă durată  se ţine la locul de păstrare şi exploatare conform  următoarelor grupe:
    echipament şi  dispozitive de uz general şi special - instrumente de tăiere,  abrazive,  de lăcătuşerie - montaj şi similare lor, aparate  de măsură şi dispozitive universale, instrumente, matriţe, forme de presare şi  alte obiecte similare lor, destinate pentru îndeplinirea  comenzilor individuale sau fabricarea anumitor articole;  
  utilaj de schimb - dispozitive folosite de repetate ori în producţie la  mijloace fixe şi alte aparate, corespunzătoare condiţiilor specifice de  confecţionare  a  producţiei  - lingotiere şi  dispozitive  la  ele, cilindre  de laminat (de lucru şi de sprijin), forme de aer,  lingotiere cu  destinaţii  diferite, uluce (jgheaburi) pentru  turnarea  metalului, suveice, catalizatori şi sorbenţi ai stării dure de agregare;  
  ambalaj tehnologic - ambalajul folosit de repetate ori nemijlocit înprocesul tehnologic (conteinere, suporturi de fund etc.);  
  inventar de lucru şi gospodăresc - obiecte de producţie, care crează condiţii pentru îndeplinirea operaţiunilor tehnolo-gice - mese de lucru, bănci,  utilaj  de protecţie a muncii, dulapuri, stelaje,  lăzi,  măsuţe ş.a.m.d.,  mobilă  de  birou şi alt mobilier  (mese,  scaune,  dulapuri, portiere  ş.a.m.d.),  cuiere, garderobe, aparate de  telefoane,  utilaje antiincendiare etc.;  
  echipament de   protecţie,  dispozitive  de  protecţie  -  salopete,  costume,   scurte,   pantaloni,   halate,  haine   îmblănite,   cojoace, încălţăminte  diversă,  mănuşi, ochelari, căşti, antigaze,  respiratoare ş.a.m.d.;  
  lenjerie şi accesorii  de pat - saltele, perne, plapume, ciarşafuri, cuverturi, feţe de pernă, ştergare etc.;
    construcţiile   provizorii   (neprevăzute  în  lista  de   titluri), dispozitivele şi instalaţiile;
    alte obiecte   de  mică  valoare  şi  scurtă  durată  -  vesela   şi  accesoriile     pentru    ospătării,    inventarul    pentru    măsurile social-culturale, inventarul sportiv şi turistic şi altele.
    În limitele acestor  grupe  întreprinderile pot stabili o grupare  a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai detaliată.
    După locul de găsire ele se subdivizează:
    - ca obiecte în depozit
    - ca obiecte în exploatare    după preţ:
    - ca obiecte valoarea iniţială a cărora nu depăşeşte 1/20 din limita stabilită*
    - ca obiecte  valoarea  iniţială a cărora depăşeşte 1/20 din  limita stabilită.*
    1.7. Necesitatea   transferării   mijloacelor  fixe  în   componenţa obiectelor  de mică valoare şi scurtă durată şi invers apare, de regulă, concomitent  cu  reevaluarea  mijloacelor fixe sau schimbarea  de  către Guvernul  Republicii Moldova a limitei valorii pentru o unitate.  Metodade  transferare  a  mijloacelor fixe în componenţa  obiectelor  de  micăvaloare  şi  scurtă durată în aceste cazuri este reglementată de  actele normative  respective.  În cazurile trecerii incorecte a  obiectelor  de mică  valoare  şi scurtă durată la categoria mijloacelor fixe şi  invers corectarea  se efectuează în conformitate cu modul stabilit de corectare a erorilor în documentele primare şi registrele contabile.
2. Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare
şi scurtă durată  
                        
    2.1. Pentru obiectele  de  mică  valoare şi scurtă  durată  valoarea unitară  a  cărora  depăşeşte 1/20 din limita  stabilită*,  la  livrarea acestora  de  la depozit în exploatare uzura se calculează în mărime  de 100  procente  din  valoarea  lor fără  valoarea  rămasă  prevăzută.  La întreprinderile  de stat în decursul întregii perioade de exploatare   se ţine  evidenţa utilizării lor pe grupe stabilite. Uzura se raportează la  consumurile  sau  cheltuielile întreprinderii în funcţie  de  destinaţia utilizării  obiectelor de mică valoare. La scoaterea din uz a obiectelor de  mică valoare şi scurtă durată, valoarea lor se casează la diminuarea uzurii calculate.
    2.2. Pentru construcţiile   provizorii  (neprevăzute  în  lista   de titluri),  dispozitive,  instalaţii  se  calculează   uzura  în  decursul duratei  de funcţionare utilă şi dacă acest termen depăşeşte termenul de construcţie  a  obiectului  de  bază,  atunci se  ţine  cont  de  durata construcţiei  acestuia. Uzura calculată a construcţiilor, instalaţiilor, dispozitivelor   provizorii  se  include  în  componenţa   cheltuielilor generale şi administrative pentru construcţia obiectului de bază.
    2.3. Stingerea  valorii  obiectelor destinate chiriei se  efectuează prin calcularea uzurii, reieşind din termenul de exploatare.
    2.4. Obiectele  de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora  nu  depăşeşte 1/20 din limita stabilită*, se trec la  cheltuieli sau consumuri pe măsură livrării în exploatare a acestora de la depozit, asigurîndu-se controlul asupra integrităţii lor pînă la uzarea completă.  
  Totodată în dependenţă  de  orientarea utilizării lor  se  întocmesc formulele contabile:
    Debitul conturilor 08 "Investiţii capitale", 20 "Producţia de bază", 23  "Producţii  auxiliare",  25 "Cheltuieli generale de  producţie",  26 "Cheltuieli   generale  ale  gospodăriei",  29  "Producţii  şi   unităţi economice de prestări servicii", 30 "Lucrări necapitale", 31 "Cheltuieli anticipate",  43 "Cheltuieli comerciale",44 "Cheltuieli de  circulaţie", 88  "Fonduri  cu  destinaţie  specială", 96 "Finanţări  şi  încasări  cu destinaţie specială".
    Creditul contului  12  "Obiecte de mică valoare şi  scurtă  durată", subcontul 1 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stocuri".
    La ţinerea evidenţei   contabile  conform  formei  jurnal-order   de evidenţă  aceste  formule se înregistrează în situaţiile 11, 12,  15  şi jurnalele-ordere 10 şi 10/1.
3. Evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
    3.1. Evidenţa  obiectelor  de mică valoare şi scurtă durată se  ţine într-un  cont  sintetic  special 12 "Obiecte de mică valoare  şi  scurtă durată", care conţine subconturile: 1 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată  în  stocuri",  2 "Obiecte de mică valoare şi  scurtă  durată  în exploatare", 3 "Construcţii temporare (neprevăzute în lista de titluri)".
    3.2. Întocmirea  documentară  a intrării şi evidenţa  obiectelor  de mică  valoare  şi  scurtă durată la depozit se ţine  analogic  evidenţei materialelor.
    3.3. În evidenţa  contabilă  obiectele  de mică  valoare  şi  scurtă durată  sînt  reflectate la valoarea iniţială (de înlocuire),  adică  în mărimea  cheltuielilor  efective pentru procurarea lor,  construire  sau fabricare.  În  bilanţul  întreprinderii obiectele de  mică  valoare  şi scurtă durată sînt reflectate la valoarea rămasă prevăzută (cea iniţială (de înlocuire) minus uzura).
    Cheltuielile  efective pentru procurarea (achiziţionarea) obiectelor de  mică  valoare  şi  scurtă  durată se  compune  din  valoarea  lor  de procurare   (achiziţionare)   şi   cheltuielile  de   achiziţionare   şi transportare  a  acestor  obiecte la întreprindere. În  cazul  evidenţei obiectelor  de  mică  valoare  şi scurtă durată  la  preţ  de  inventar, diferenţa  dintre preţurile de inventar şi cheltuielile efective  pentru procurarea  (achiziţionarea)  lor se reflectă în contul 16  "Abateri  în valoarea materialelor şi cheltuieli de transport şi colectare".
    3.4. La livrarea  în  exploatare  a obiectelor de  mică  valoare  şi scurtă  durată,  valoarea  unitară a cărora depăşeşte  1/20  din  limita stabilită* în suma valorii lor iniţiale se întocmeşte următoarea formulă:
    Debitul contului  12  "Obiecte  de mică valoare şi  scurtă  durată", subcontul 2 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare"
    Creditul contului  12  "Obiecte de mică valoare şi  scurtă  durată", subcontul 1 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stocuri".
    Obiectele de   mică  valoare  şi  scurtă  durată  se  consideră   în exploatare  din momentul livrării lor de la depozit pentru  necesităţile producţiei (în magazii, gestionarilor sau nemijlocit la locul de lucru).
    Pentru evidenţa  uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă  durată valoarea  unitară  a  cărora depăşeşte 1/20 din limita  stabilită*  este destinat  un cont special 13 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată".  În creditul acestui cont se reflectă suma uzurii obiectelor de mică  valoare  şi  scurtă  durată calculată, iar  în  debit  -  valoarea iniţială  a  obiectelor,  scoase din exploatare,  fără  valoarea  rămasă prevăzută  a acestor obiecte. În suma uzurii calculate pentru  obiectele de  mică valoare şi scurtă durată livrate în exploatare în dependenţă de orientarea utilizării lor se întocmesc următoarele formule:
    Debitul conturilor 08 "Investiţii capitale", 20 "Producţia de bază", 23  "Producţii  auxiliare",  25 "Cheltuieli generale de  producţie",  26 "Cheltuieli   generale  ale  gospodăriei",  29  "Producţii  şi   unităţi economice   de   prestări  servicii"  ,  30  "Lucrări  necapitale",   31 "Cheltuieli  anticipate", 43 "Cheltuieli comerciale", 44 "Cheltuieli  de circulaţie",  88  "Fonduri  cu  destinaţie  specială",  89  "Rezerve  de cheltuieli   şi  plăţi  preliminare",  96  "Finanţări  şi  încasări   cu destinaţie specială".
    Creditul contului  13  "Uzura obiectelor de mică valoare  şi  scurtă durată"  -  în mărime de 100 procente de la valoarea lor minus  valoarea rămasă.
    Obiectele de  mică  valoare  şi  scurtă durată  uzate  se  scot  din exploatare.   Pentru  aceasta  la  întreprinderi  se  formează   comisii permanente   de  lucru,  membrii  căreia  examinează  obiectele,  supuse casării, determină improprietatea lor pentru restabilire sau folosire în continuare,  de asemenea determină existenţa deşeurilor şi posibilitatea realizării lor. Aceste comisii întocmesc proces-verbal privind scoaterea din  uz  a  obiectelor  de  mică valoare şi scurtă  durată  de  o  formă stabilită.
    În baza procesului-verbal obiectele de mică valoare şi scurtă durată uzate  se  scot  din  exploatare. La scoaterea  din  exploatare  se  fac următoarele înregistrări:
    Debitul contului  13  "Uzura  obiectelor de mică valoare  şi  scurtă durată"  -  în  mărime  de 100 procente de la valoarea  lor  minus  suma valorii rămase prevăzută.
    Debitul contului 10 "Materiale" - în suma valorii rămase prevăzută.     Creditul contului  12  "Obiecte de mică valoare şi  scurtă  durată", subcontul  2 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare"  - în mărime de 100 procente de la valoarea lor.
    3.5. În momentul   trecerii  la  noul  mod  de  calculare  a  uzurii obiectelor  de  mică valoare şi scurtă durată, suma restantă  a  valorii obiectelor  de  mică valoare şi scurtă durată, aflate în exploatare,  se trece  la  consumurile sau cheltuielile întreprinderii în  mărime  medie lunară  a uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată pentru anul 1996 pînă la stingerea lor completă pe parcursul a nu mai mult de 6 luni în modul următor:
    a) dacă mărimea  medie lunară a uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată pentru anul 1996 este mai mică ca 1/6 din suma restantă  a valorii   obiectelor  de  mică  valoare  şi  scurtă  durată  aflate   în exploatare,  atunci  la consumurile sau cheltuielile  întreprinderii  se trece  1/6 din valoarea restantă a obiectelor de mică valoare şi  scurtă durată;
    b) dacă mărimea  medie lunară a uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă  durată pentru anul 1996 este mai mare ca 1/6 din suma restantă a valorii   obiectelor  de  mică  valoare  şi  scurtă  durată  aflate   în exploatare,  atunci  la consumurile sau cheltuielile  întreprinderii  se trece mărimea medie lunară a uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată pentru anul 1996.
    La stingerea  sumei restante a valorii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se fac următoarele înregistrări:
    - în prima lună  din momentul trecerii la noua metodă de calculare a uzurii.
    Debitul contului  20 "Producţia de bază", 23 "Producţii  auxiliare", 25  "Cheltuieli  generale  de producţie", 26  "Cheltuieli  generale  ale gospodăriei",  29 "Producţii şi unităţi economice de prestări servicii", 44  "Cheltuieli  de  circulaţie"  etc. -  în  dependenţă  de  destinaţia utilizării lor.
    Creditul contului  13  "Uzura obiectelor de mică valoare  şi  scurtă durată"  -  în suma uzurii obiectelor de mică valoare şi  scurtă  durată supuse stingerii, calculată în corespundere cu punctul 5a sau 5b.    
Concomitent în  suma  restantă a valorii supuse stingerii în  lunile ulterioare se face următoarea înregistrare:
    Debitul contului 31 "Cheltuieli anticipate"  
  Creditul contului  13  "Uzura obiectelor de mică valoare  şi  scurtă durată".
    Ulterior suma  restantă  a  valorii  supuse stingerii  se  trece  la cheltuielile    sau   consumurile   întreprinderii   prin    următoarele înregistrări:
    Debitul contului  20 "Producţia de bază", 23 "Producţii  auxiliare", 25  "Cheltuieli  generale  de producţie", 26  "Cheltuieli  generale  ale gospodăriei",  29 "Producţii şi unităţi economice de prestări servicii", 44  "Cheltuieli  de  circulaţie"  etc. -  în  dependenţă  de  destinaţia utilizării lor
    Creditul contului  31  "Cheltuieli  anticipate"  -  în  suma  uzurii obiectelor  de mică valoare şi scurtă durată supusă stingerii, calculată în corespundere cu punctul 5a sau 5b.
    3.6. Cheltuielile  pentru  reparaţia obiectelor de mică  valoare  şi scurtă  durată  se  raportă  la acele conturi  contabile,  la  care  s-a reflectat uzura calculată a acestui obiect.
    3.7. Întreprinderile  efectuează  inventarierea obiectelor  de  mică valoare  şi scurtă durată în modul şi termenele, stabilite de legislaţia în vigoare.
    În corespundere  cu Legea contabilităţii inventarierea obligatorie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se efectuează în următoarele cazuri:
    la trecerea de  la  o formă de proprietate la alta  sau  suspendarea activităţii agentului economic;
    la stabilirea  cazurilor de sustragere, deteriorare a obiectelor  de mică valoare şi scurtă durată sau în caz de abuz;     în caz de incendiu sau calamităţi naturale;     conform somaţiei judecătoriei sau procuraturii.
    Termenele de   efectuare  a  inventarierii  se  stabilesc  de  către conducerea agentului economic.
    Inventarierea obiectelor de mică valoare şi acurtă durată, aflate în exploatare,  se  efectuează  la  locul funcţionării lor  şi  separat  pe fiecare gestionar.
    În scopul efectuării  unui  control sistematic  asupra  integrităţii bunurilor, la întreprinderi trebuie să fie organizate revizii de control (prin sondaj) a stocurilor pe tipuri de obiecte, aflate în exploatare.
    Astfel de revizii  sînt  efectuate de comisia, numită de  proprietar (managerul-conducătorul    întreprinderii),   şi   se   perfectează   în corespundere cu standardul cu privire la inventariere.
    3.8. Prezentul  regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial.
--------------------------
    * În conformitate  cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 30 "Cu privire  la reevaluarea mijloacelor fixe" şi pînă la intrarea în vigoare  a Codului fiscal termenii: "valoarea iniţială a cărora nu depăşeşte 1/20 din  limita  stabilită", "valoarea iniţială a cărora depăşeşte 1/20  din limita  stabilită"  se consideră corespunzător: "valoarea de pînă la  20 lei  pentru o unitate" şi "valoarea unitară a cărora nu depăşeşte limita stabilită".
    Viceministru al
    Ministerului finanţelor                                                                                                               Mihail Manoli
    Chişinău, 3 iunie 1997.
    Nr. 05/2-30-154.