HPM120/2004
ID intern unic:  306796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 120
din  29.04.2004
privind aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 07.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 73-76     art Nr : 395
HP152 din 14.07.05, МО101-103/29.07.05 art.485

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Se aprobă, conform art.24 din Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în următoarea componenţă:

ERMURACHI Victor         - de la Ministerul Justiţiei
FOCA Silviu                       - de la Asociaţia Băncilor din Moldova
JURMINSCHI Veronica     - de la Ministerul Finanţelor
ŢURCANU Vladimir          - de la Banca Naţională a Moldovei
    
  [Art.1 modificat prin HP182 din 28.07.11, MO131-133/12.08.11 art.429; în vigoare 28.07.11]
      [Art.1 modificat prin HP33 din 05.03.10, MO35/12.03.10 art.72; în vigoare 05.03.10]
[Art.1 modificat prin HP152 din 14.07.05, МО101-103/29.07.05 art.485]
Art. 2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 29 aprilie 2004.
Nr. 120-XV.