HPO0257/1998
ID intern unic:  306947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 257
din  24.12.1998
privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru
combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi\\sau de
deşertificare
Publicat : 14.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 003     Promulgat : 24.12.1998
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Republica  Moldova  aderă la Convenţia  pentru  combaterea deşertificării   în   ţările   afectate  grav  de   secetă   şi/sau   de deşertificare, semnată la 17 iunie 1994 la Paris.
    Art. 2. - Ministerul  Afacerilor  Externe  va pregăti şi  va  remite depozitarului convenţiei instrumentul de aderare.
    Art. 3. - Ministerul  Finanţelor va aloca anual din bugetul de  stat mijloacele necesare pentru achitarea cotizaţiilor de membru.
    Art. 4. - Guvernul,  în  termen  de  6 luni,  va  elabora  programul naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării.
    Art. 5. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Dumitru DIACOV
    Chişinău, 24 decembrie 1998.
    Nr. 257-XIV.