HPO399/1995
ID intern unic:  306964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 399
din  16.03.1995
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi
Publicat : 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 23     Data intrarii in vigoare : 16.03.1995
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Republica Moldova aderă la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.
    Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va pregăti şi va remite instrumentele de aderare depozitarului Convenţiei.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 16 martie 1995.
    Nr. 399-XIII.