HPO404/1995
ID intern unic:  306968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 404
din  16.03.1995
pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei
Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
Publicat : 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 23
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se ratifică Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, adoptată la New-York la 9 mai 1992 şi semnată de Republica Moldova la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992.
    Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va pregăti şi va remite instrumentele de ratificare depozitarului Convenţiei.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 16 martie 1995.
    Nr. 404-XIII.