HPO456/1999
ID intern unic:  306979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 456
din  18.06.1999
privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea
terorismului
Publicat : 01.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 67     Data intrarii in vigoare : 01.07.1999
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se ratifică Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, încheiată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977.
    Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentului de ratificare depozitarului convenţiei menţionate.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 18 iunie 1999.
    Nr. 456-XIV.