HPO0670/1995
ID intern unic:  307038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 670
din  28.11.1995
pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Băncii
Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare
Publicat : 21.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 071     Promulgat : 28.11.1995
  Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se ratifică Acordul privind înfiinţarea Băncii Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare. semnat la Tbilisi la 30 iunie 1994.
    Art. 2. - Ministerul  Afacerilor Externe  va pregăti şi  va  remite depozitarului acordului instrumentul de ratificare.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                           Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 28 noiembrie 1995.
    Nr. 670-XIII.