HPO766/1996
ID intern unic:  307059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 766
din  06.03.1996
privind aderarea Republicii Moldova la unele
acte internaţionale în domeniul aviaţiei civile
Publicat : 28.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 19     art Nr : 205     Data intrarii in vigoare : 28.03.1996
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la:
Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la  transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 12 octombrie 1929;
Protocolul privind modificarea Convenţiei pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional, semnat la Haga la 28 septembrie 1955;
Convenţia complementară la Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional, semnată  la Guadalajara la 18 septembrie 1961;
Convenţia referitoare  la infracţiuni şi la anumite acte  săvîrşite la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963;
Convenţia pentru reprimarea capturării  ilicit a aeronavelor semnată la Haga la 16 decembrie 1970;
Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite  îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971;
Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă comise în aeroporturile ce servesc aviaţia civilă internaţională, semnat   la Montreal la 24 februarie 1988;
Convenţia privind  marcarea explozivelor din plastic  în scopul detectării lor, semnată la Montreal al 1 martie 1991.
Art. 2. - Ministerul  Afacerilor Externe va asigura pregătirea şi remiterea instrumentelor de aderare.
Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                 Petru LUCINSCHI


    Chişinău, 6 martie 1996.
    Nr. 766-XIII.