HPO1010/1992
ID intern unic:  307134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1010
din  08.04.1992
Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul de
luptă al marilor unităţi şi al unităţilor militare din Forţele Armate
Publicat : 30.04.1992 în Monitorul Oficial Nr. 004     Promulgat : 08.04.1992     Data intrarii in vigoare : 30.04.1992
    Prezidiul Parlamentului  Republicii Moldova decretează:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Drapelul de luptă al marilor unităţi şi al unităţilor militare din Forţele Armate (se anexează).
    2. Prezentul Decret intră în vigoare la data emiterii.
        Preşedintele
     Parlamentului Republicii Moldova                     A. MOŞANU
or. Chişinău,
8 aprilie 1992
Nr.1010-XII.
Aprobat
prin Decretul Prezidiului Parlamentului
din 8 aprilie 1992 nr.1010-XII.
R E G U L A M E N T U L
    1. Drapelul de  luptă  al marilor unităţi şi al unităţilor  militare din  Forţele Armate simbolizează onoarea, vitejia şi gloria militară. El aminteşte  tuturor militarilor datoria lor sfîntă de a servi cu credinţă Patria, de a apăra, chiar cu preţul vieţii, suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială şi ordinea constituţională a Republicii  Moldova.
    2. Drapelul de   luptă  se  acordă  marilor  unităţi  şi  unităţilor militare  printr-un  Decret  al  Preşedintelui  Republicii  Moldova,  la propunerea  ministrului  apărării.  Drapelul  se  înmînează,  în  numele Preşedintelui  Republicii  Moldova,  de  ministrul apărării  ori  de  un reprezentant numit de acesta.
    Drapelul de luptă  se  remite unităţii militare o singură  dată,  la crearea ei. În cazul pierderii sau numicii Drapelului de luptă, unitatea respectivă se desfiinţează.
    3. Drapelul de  luptă reprezintă o pînză de matase  dreptunghiulară, formată  din  trei  fîşii  de demensiuni  egale,  dispuse  vertical,  în următoarea succesiune a culorilor de la lance: albastru (azuriu), galben roşu.  În  centru pe fîşia de culoare galbenă, este împrimată  Stema  de Stat   a  Republicii  Moldova.  Proporţia  dintre  lăţimea  şi  lungimea Drapelului  se  stabilesc în concordanţă cu Regulamentul cu  privire  la Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
    Laturile Drapelului  au  franjuri din fir aurit, cu  excepţia  celei dinspre  lance, iar colţurile exterioare cîte un canaf din acelaşi  fir. De  la  lance  spre  dreapta, deasupra Stemei,  în  linie  arcuită  este inscripţia:  PENTRU  PATRIA  NOASTRĂ,  ce continuă sub  Stemă  în  linie dreaptă: REPUBLICA MOLDOVA. Pe verso, deasupra Stemei, e scrisă în linie arcuită  denumirea unităţii. Textul de pe ambele părţi este executat  în fir aurit cu litere majuscule.
   Vîrful lancei, confecţionat din bronz alămit în ogivă, are imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.
    4. Ceremonialul  înmînării, modul de prezentare la diferite  acţiuni şi  festivităţi,  de păstrare în timp de pace şi de purtare în  luptă  a Drapelului de luptă se stabileşte de ministrul apărării.