HPO1135/1992
ID intern unic:  307400
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1135
din  04.08.1992
despre aderarea Republicii Moldova la convenţiile internaţionale
Publicat : 30.08.1992 în Monitorul Oficial Nr. 008     Promulgat : 04.08.1992     Data intrarii in vigoare : 30.08.1992
   Parlamentul Republicii Moldova  h o t ă r ă ş t e:
   1. Republica Moldova aderă la:
   Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice (18 aprilie 1961);
   Convenţia de  la Viena cu privire la relaţiile consulare (24  aprilie 1963);
   Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor (23 mai 1969);
   Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între state şi organizaţii  internaţionale  sau  între organizaţii  internaţionale  (21 martie 1986).
   2. Ministerul Afacerilor Externe va asigura pregătirea instrumentelor de aderare corespunzătoare.
   3. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
              Preşedintele
     Parlamentului Republicii Moldova                     A. MOŞANU
or. Chişinău,
4 august 1992.                                
Nr.1135-XII.