HPO1599/1998
ID intern unic:  308270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1599
din  10.03.1998
privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia
de la Basel privind controlul transportului peste
frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării
acestora
Publicat : 02.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 028     Promulgat : 10.03.1998     Data intrarii in vigoare : 02.04.1998
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Republica  Moldova  aderă la Convenţia de la Basel  privind controlul  transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, încheiată la Basel la22 martie 1989.
    Art.2. - Ministerul  Afacerilor  Externe,  în termen  de2  luni,  va pregăti şi va remite depozitarului instrumentele de aderare.
    Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 10 martie 1998.
    Nr. 1599-XIII.