HPO226/2003
ID intern unic:  308506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 226
din  05.06.2003
cu privire la numirea unor judecători
la Curtea Supremă de Justiţie
Publicat : 13.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 116-120     art Nr : 472     Data intrarii in vigoare : 12.06.2003
În temeiul art. 116 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Se numesc în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie următorii:
FURDUI Sergiu
HARGHEL Andrei
MOLDOVAN Sveatoslav
NOVAC Svetlana
POALELUNGI Mihail.
Art. 2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 12 iunie 2003.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 5 iunie 2003.
    Nr. 226-XV.