HPO255/1997
ID intern unic:  308594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1255
din  16.07.1997
privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia
referitoare la prevenirea şi pedeapsa pentru crimele
săvîrşite contra persoanelor care se bucură de protecţie
internaţională, inclusiv contra agenţilor diplomatici
Publicat : 31.07.1997 în Monitorul Oficial Nr. 049     Promulgat : 16.07.1997
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Republica   Moldova  aderă  la  Convenţia  referitoare   la prevenirea  şi pedeapsa pentru crimele săvîrşite contra persoanelor care se   bucură  de  protecţie  internaţională,  inclusiv  contra  agenţilor diplomatici, semnată la New York la 14 decembrie 1973.
    Art.2. - Ministerul  Afacerilor  Externe  va pregăti  şi  va  remite instrumentul de aderare depozitarului convenţiei menţionate.
    Art.3. - Guvernul, în termen de trei luni, va prezenta Parlamentului propuneri  de  modificare  a Codului penal în legătură  cu  aderarea  la convenţia menţionată.
    Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 16 iulie 1997.
    Nr. 1255-XIII.