HPO255/2003
ID intern unic:  308596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 255
din  20.06.2003
cu privire la numirea în funcţie
a unor judecători la Curtea Supremă de Justiţie
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126     art Nr : 522     Data intrarii in vigoare : 20.06.2003
În temeiul art. 116 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Se numesc în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie următorii:
ADAM Olga
COBĂNEANU Ala
DONEVA Tamara
IGNAT Vasile.
Art. 2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 20 iunie 2003.
Nr. 255-XV.