HPO260/2003
ID intern unic:  308617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 260
din  26.06.2003
cu privire la numirea în funcţie a unor judecători la
Curtea Supremă de Justiţie
Publicat : 04.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 135-137     art Nr : 547     Data intrarii in vigoare : 26.06.2003
În temeiul art. 116 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Se numesc în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie următorii:
CERNAT Nina
PLĂMĂDEALĂ Andrei
STRATULAT Galina
TIMOFTI Vladimir
VIERU Tatiana.
Art. 2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                             Eugenia OSTAPCIUC

     Chişinău, 26 iunie 2003.
    Nr. 260-XV.