HPO271/2005
ID intern unic:  308650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 271
din  03.11.2005
privind numirea în funcţie a unui avocat parlamentar
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 743     Data intrarii in vigoare : 03.11.2005
În temeiul art. 4, art. 5 alin (1) şi (2) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari şi art. 20 alin. (1) lit. b) din Codul electoral,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Domnul Ivan CUCU se numeşte în funcţia de avocat parlamentar.
Art. 2. - Se aprobă demisia domnului Ivan CUCU din funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale, în legătură cu cererea depusă.
Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

Chişinău, 3 noiembrie 2005.
Nr. 271-XVI.