HPO278/2003
ID intern unic:  308669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 278
din  04.07.2003
despre numirea în funcţie a unui avocat parlamentar
Publicat : 11.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 582
În temeiul art. 4 şi 5 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Doamna Raisa APOLSCHII se numeşte în funcţia de avocat parlamentar.
Art. 2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 4 iulie 2003.
Nr. 278-XV.